Tìm kiếm tin tức
Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo hủy 04 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên các địa bàn thị xã Hương Thuỷ, huyện Phong Điền, huyện Phú Vang.
Ngày cập nhật 06/12/2019

        Sau khi tiến hành rà soát các thủ tục theo quy định, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành các Quyết định hủy Giấy chứng nhận đã cấp trên địa bàn tỉnh như sau:

STT

Số Quyết định của Sở Tài nguyên và Môi trường

Thông tin Giấy chứng nhận bị hủy

Lý do
hủy

 

1

QĐ số 287/QĐ-TNMT ngày 04/11/2019

 Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CL 244048 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp cho bà Văn Thị Cẩm Nhung tại thửa đất số 150, tờ bản đồ số 20, diện tích 216,0 m2 tọa lạc tại phường Phú Bài, thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế

Bị mất

2

QĐ số 288/QĐ-TNMT ngày 04/11/2019

 Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số Q 531447 do Uỷ ban nhân dân huyện Phú Vang cấp cho ông, bà Hồ Ấm- Ngô Thị Chi tại thửa đất số 398.2 ( 125), tờ bản đồ số 08, diện tích 766,0 m2 tọa lạc tại Thôn Lộc Sơn, xã Phú Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

Bị mất

3

QĐ số 292/QĐ-TNMT ngày 06/11/2019

 Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BQ 951413 do Uỷ ban nhân dân huyện Phú Vang cấp cho ông Dụng Hùng và các đồng thừa kế khác chưa xác định tại thửa đất số 308, tờ bản đồ số 08, diện tích 971,0 m2 tọa lạc tại Thôn 2, xã Vinh Thanh, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

Bị mất

4

QĐ số 293/QĐ-TNMT ngày 06/11/2019

 Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AO 014957 do Uỷ ban nhân dân huyện Phong Điền cấp cho ông, bà Nguyễn Văn Hữu – Nguyễn Thị Thu Hiền tại thửa đất số 11-KA1, tờ bản đồ số 23, diện tích 300,0 m2 (Đất ở) tọa lạc tại Thôn Trạch Tả ( nay là Tổ dân phố Trạch Trả), thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Bị mất

 

N.T.Dũng - VPĐKĐĐ
Các tin khác
Xem tin theo ngày