Tìm kiếm tin tức
 

 
Quy chế xét, tuyên dương, khen thưởng cho doanh nghiệp, doanh nhân hoạt động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 27/12/2017

        Ngày 09/12/2017, UBND tỉnh đã có Quyết định số 100/2017/QĐ-UBND ban hành Quy chế xét, tuyên dương, khen thưởng cho doanh nghiệp, doanh nhân hoạt động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (có hiệu lực thi hành từ ngày 20/12/2017 và thay thế Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND ngày 05/6/2012 của UBND tỉnh).

        Quy chế này quy định đối tượng, nguyên tắc, tiêu chuẩn, điều kiện, tiêu chí, thủ tục, hồ sơ tuyên dương khen thưởng doanh nghiệp, doanh nhân; quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp, doanh nhân trong công tác thi đua, khen thưởng; trách nhiệm của các cơ quan quản lý, đơn vị có liên quan đối với công tác khen thưởng doanh nghiệp và doanh nhân trên địa bàn tỉnh./.
 
Tập tin đính kèm:
BBT+H.N.H.Việt
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.082.271
Truy cập hiện tại 1.037 khách