Tìm kiếm tin tức
 

 
Triển khai thực hiện Thông báo Kết luận phiên họp lần thứ 74 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương
Ngày cập nhật 06/08/2020

        Ngày 30/7/2020, UBND tỉnh đã có Công văn số 6777/UBND-TĐKT về triển khai thực hiện Thông báo Kết luận phiên họp lần thứ 74 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; theo đó, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

        - Yêu cầu các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp lần thứ 74 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

        - Giao Ban Thi đua - Khen thưởng thuộc Sở Nội vụ chủ trì, triển khai thực hiện, tham mưu và tổng hợp các vấn đề có liên quan đến việc thực hiện các nội dung tại Thông báo nêu trên, báo cáo UBND tỉnh theo quy định./.

Tập tin đính kèm:
P.Thai - VP
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.082.023
Truy cập hiện tại 983 khách