Tìm kiếm tin tức
 

 
Triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020
Ngày cập nhật 20/01/2020

      Ngày 01/01/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 01/QĐ-UBND về triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

      * Theo đó, Chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường:

      - Tỷ lệ diện tích được cấp GCNQSDĐ cá nhân đạt 98,56%, tổ chức đạt 99,5%;

      - Thu tiền sử dụng đất 730 tỷ đồng.

      * Nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường: Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện:

      - Tăng cường công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực đất đai.

      - Tiếp tục rà soát chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về đất đai. Gắn trách nhiệm với hiệu quả sử dụng đất. Tích cực tham mưu việc kiểm tra việc sử dụng đất, đảm bảo thu hồi các dự án vi phạm pháp luật đất đai theo đúng qui định pháp luật.

      - Xây dựng danh mục các công trình dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng sang mục đích khác trong năm 2020.

      - Xác định giá đất cụ thể để giao đất, cho thuê đất thông qua hình thức đấu giá; xác định hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất cho từng dự án; rà soát, bổ sung giá đất 5 năm giai đoạn 2020-2024 khi giá đất trên thực tế có thay đổi, biến động.

      - Điều chỉnh Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản (cát trắng) làm vật liệu xây dựng. Thực hiện tốt công tác tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Phê duyệt phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh. Kiểm tra đột xuất và xử lý vi phạm hành chính về khai thác khoáng sản trái phép, xả thải vượt quy chuẩn kỹ thuật.

      - Triển khai các giải pháp làm sạch môi trường biển theo chương trình làm sạch môi trường biển tại bốn tỉnh miền Trung. Nâng cao nhận thức biến đổi khí hậu để lồng ghép vào các chương trình, dự án phát triển. Tổ chức triển khai thực hiện đề án thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Thừa Thiên Huế theo đề cương đã được phê duyệt.

      - Triển khai hiệu quả Quy hoạch Bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; xây dựng và vận hành Khu bảo tồn đất ngập nước Tam Giang - Cầu Hai; Bảo tàng đa dạng sinh học vùng duyên hải miền Trung; Trung tâm bảo tồn tài nguyên thiên nhiên Việt Nam và cứu hộ động thực vật; Bảo tồn các loài đặc hữu, quý hiếm...

      - Triển khai dự án xử lý rác thải ở Phú Sơn, tiếp tục thực hiện “Chương trình Chủ nhật xanh”, đẩy mạnh việc thực hiện mô hình phân loại rác thải. Phòng ngừa và kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm môi trường, xử lý triệt để các cơ sở ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Vận hành phần mềm quan trắc tài môi trường và kết nối vào Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh./.

Tập tin đính kèm:
P.Thai- VP
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.082.462
Truy cập hiện tại 1.074 khách