Tìm kiếm tin tức
 

 
Công khai và gỡ bỏ thông tin công khai các tổ chức vi phạm pháp luật đất đai
Ngày cập nhật 13/05/2021

        Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 15 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2805/UBND-ĐC ngày 07/4/2021 về việc công khai và gỡ bỏ thông tin công khai đối với các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

        Ngày 04/5/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường có Thông báo số 47/TB-STNMT về việc công bố công khai và gỡ bỏ thông tin công khai các tổ chức vi phạm pháp luật đất đai trên Trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường để các cơ quan, đơn vị, công dân, tổ chức được biết (Có File Thông báo số 47/TB-STNMT và 02 Danh sách các tổ chức vi phạm đính kèm)./.

Tập tin đính kèm:
H.V.Uyên-TTr
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.082.008
Truy cập hiện tại 982 khách