Tìm kiếm tin tức
 
 

 
Quy định kỹ thuật quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tịch, nguồn nước liên tịch
Ngày cập nhật 25/06/2020

        Ngày 03/6/2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 04/2020/TT-BTNMT quy định kỹ thuật quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tịch, nguồn nước liên tịch.

        Thông tư áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên nước, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến lập nhiệm vụ lập quy hoạch tổng hợp lưu vực sông, lập quy hoạch tổng hợp lưu vực sông.

        Quy định chuyển tiếp:

         Quy hoạch tài nguyên nước đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định hoặc phê duyệt theo quy định của pháp luật trước ngày Luật quy hoạch năm 2017 có hiệu lực thi hành (01/01/2019) thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 59 Luật quy hoạch năm 2017.

        - Quy hoạch tài nguyên nước đã được lập, thẩm định trước ngày Luật quy hoạch năm 2017 có hiệu lực thi hành mà chưa được quyết định hoặc phê duyệt thì thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 59 Luật quy hoạch năm 2017.

        Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 20/7/2020, thay thế Thông tư số 42/2015/TT-BTNMT ngày 29/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật quy hoạch tài nguyên nước./.

Tập tin đính kèm:
N.T.T. Hồng - TTKT-CNTTTN&MT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.912.093
Truy cập hiện tại 16 khách