Tìm kiếm tin tức
 

 
Thẩm định Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch huyện Phong Điền
Ngày cập nhật 11/09/2018

        Ngày 07/9/2018, Hội đồng thẩm định điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh đã tổ chức họp thẩm định Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch huyện Phong Điền do đồng chí Phan Văn Thông - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Chủ tịch Hội đồng chủ trì.

       Tham dự họp có các thành viên Hội đồng; đại diện UBND, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phong Điền và đại diện Trung tâm Công nghệ thông tin TN&MT (đơn vị tư vấn).

       Hội đồng đã nghe đại diện Trung tâm Công nghệ thông tin TN&MT báo cáo nội dung Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch của huyện Phong Điền; đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường trình bày dự thảo báo cáo thẩm định. Về cơ bản nội dung điều chỉnh quy hoạch đã bám sát các chỉ tiêu của cấp tỉnh phân bổ, thể hiện được nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực, phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Huyện. Sau khi có ý kiến tham gia của các thành viên Hội đồng, đại diện UBND Huyện đã tiếp thu và giải trình bổ sung một số nội dung liên quan.

       Kết luận cuộc họp thẩm định, Chủ tịch Hội đồng đã thống nhất với nội dung Điều chỉnh quy hoạch của huyện và yêu cầu Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn phối hợp với Chi cục Quản lý đất đai sớm hoàn chỉnh để trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt./.

N.T.T.Sinh - TTCNTTTN&MT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.082.356
Truy cập hiện tại 1.053 khách