Tìm kiếm tin tức
 
 

 
Thu hồi và giao đất cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thị xã Hương Trà để đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư vùng Ép Lạc (giai đoạn 2) tại phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà
Ngày cập nhật 13/09/2022

     Ngày 09/8/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1910/QĐ-UBND về thu hồi và giao đất cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thị xã Hương Trà để đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư vùng Ép Lạc (giai đoạn 2) tại phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà với những nội dung chủ yếu sau:

     Thu hồi diện tích 3.738,6 m2  (Ba nghìn bảy trăm ba mươi tám phy sáu mét vuông) đất tọa lạc phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà hiện do UBND phường Tứ Hạ quản lý và giao toàn bộ diện tích đất đã thu hồi nêu trên cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thị xã Hương Trà để đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư vùng Ép Lạc (giai đoạn 2).

     Vị trí giới hạn khu đất được xác định theo tờ trích đo địa chính khu đất tỷ lệ 1/1000 do Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt ngày 08/6/2022 kèm theo.

     Căn cứ vào Quyết định này, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm:

     - Chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc thực hiện việc chỉnh lý hồ sơ địa chính;

     - Thông báo cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thị xã Hương Trà nộp phí, lệ phí theo đúng quy định của pháp luật./.

Tập tin đính kèm:
P.Thai-VPS
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.924.147
Truy cập hiện tại 110 khách