Tìm kiếm tin tức
 

 
Thủ tướng Chính phủ triển khai thi hành Luật Đất đai 2013
Ngày cập nhật 12/02/2014

        Ngày 22/01/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-TTg về việc triển khai thi hành Luật Đất đai 2013, trong đó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai thực hiện ngay một số việc sau đây:

        a) Khẩn trương chuẩn bị các điều kiện để thi hành Luật Đất đai gồm:
        - Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai.
        - Xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến việc thi hành Luật Đất đai.
        - Kiện toàn tổ chức bộ máy và đẩy mạnh cải cách hành chính trong quản lý đất đai.
        b) Tổ chức thực hiện tốt Luật Đất đai, tạo ra những chuyển biến rõ rệt về quản lý và sử dụng đất.
Việc tổ chức thi hành Luật Đất đai là một quá trình và phải được triển khai toàn diện, đồng bộ; trước mắt trong hai năm 2014 và 2015 phải tạo ra những chuyển biến rõ rệt trên các mặt sau đây:
        - Hoàn thiện công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
        - Chấn chỉnh công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.
        - Kiểm soát chặt chẽ việc thu hồi đất, đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ, công bằng và kịp thời trong bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.
        - Đẩy mạnh việc điều tra cơ bản về đất đai, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; tập trung xây dựng hệ thống thông tin đất đai, cơ sở dữ liệu đất đai. Thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng Nghị quyết số 39/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội; Chỉ thị số 1417/CT-TTg ngày 24/8/2011 và Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 04/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ.
        - Tập trung làm tốt công tác định giá đất
        c) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai; tập trung xử lý dứt điểm các vụ vi phạm pháp luật về đất đai, đặc biệt là những vụ việc tồn đọng kéo dài; triển khai hệ thống theo dõi, đánh giá việc quản lý, sử dụng đất.
        - Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai.
        - Giải quyết dứt điểm những khiếu nại, tố cáo về quản lý và sử dụng đất đang tồn đọng
        - Triển khai hệ thống theo dõi, đánh giá việc quản lý, sử dụng đất.

Tập tin đính kèm:
N.T.Lân - CCQLĐĐ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.087.793
Truy cập hiện tại 263 khách