Tìm kiếm tin tức
Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo hủy 05 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp
Ngày cập nhật 17/07/2019
Ảnh minh họa

        Sau khi tiến hành rà soát các thủ tục theo quy định, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành các Quyết định hủy Giấy chứng nhận đã cấp trên địa bàn tỉnh như sau:

STT Số Quyết định của Sở Tài nguyên và Môi trường Thông tin Giấy chứng nhận bị hủy Lý do
hủy
1 QĐ số 97/QĐ-TNMT ngày 19/4/2019 Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số A 104564 do Ủy ban nhân dân huyện Hương Phú ( nay là thị xã Hương Thủy) cấp ngày 10/9/1990 cho bà Đặng Thị Quên tại thửa đất số 233, tờ bản đồ 01, diện tích 394 m2, tọa lạc tại Phường Thủy Lương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế Bị mất
2 QĐ số 102/QĐ-TNMT ngày 25/4/2019 Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Uỷ ban nhân dân huyện Quảng Điền cấp cho ông Lê Văn Lộc tại địa chỉ thửa đất số: 276, tờ bản đồ số: 22, diện tích: 657 m2( Đất ở và đất vườn); tọa lạc tại: Tổ dân phố Tráng Lực, thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế Bị mất
3 QĐ số 105/QĐ-TNMT ngày 03/5/2019 Hủy Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 330109 cấp ngày 25/10/1999 cho bà Nguyễn Thị Năm và các thừa kế của ông Đoàn Văn Yến tại thửa số 160, tờ bản đồ 06, diện tích 67 m2 đất ở; tọa lạc tại 213 ( 141 cũ) Phan Đăng Lưu, phường Phú Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế Bị mất
4 QĐ số 109/QĐ-TNMT ngày 09/5/2019 Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AP 536252 do Ủy ban nhân dân thành phố Huế cấp ngày 01/12/2009 cho bà Phan Thị Hiền ( đại diện thừa kế) tại thửa đất số 04, tờ bản đồ 17, diện tích 381 m2( trong đó: 300m2 đất ở và 81m2 đất nông nghiệp); tọa lạc tại thôn Đông Phước, phườngThủy Biều, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế Bị mất
5 QĐ số 113/QĐ-TNMT ngày 21/5/2019 Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BY 768214 do Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà cấp ngày 17/8/2015 cho bà Trần Thị Đê thuộc thửa đất số 55, tờ bản đồ 20, diện tích 425,7 m2 (trong đó: đất ở 400m2, đất trồng cây lâu năm 25,7m2) tọa lạc tại Thôn Triều Sơn Đông, xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế Bị mất

 

Tập tin đính kèm:
N.T.Dũng - VPĐKĐĐ
Các tin khác
Xem tin theo ngày