Tìm kiếm tin tức
Điều chỉnh danh mục kêu gọi đầu tư và bổ sung thông tin dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế 2019 và định hướng đến 2020
Ngày cập nhật 05/07/2019

        Ngày 24/06/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1508/QĐ-UBND về việc điều chỉnh danh mục kêu gọi đầu tư và bổ sung thông tin dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế 2019 và định hướng đến 2020 với nội dung như sau:

       Giai đoạn 2019-2020 có 14 công trình, dự án được bổ sung với tổng diện tích khoảng 542,33 ha. Trong đó:

       1. Danh mục bổ sung thông tin dự án trên địa bàn các khu công nghiệp, khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô là 8 dự án với tổng diện tích khoảng 377,76 ha.

       2. Danh mục bổ sung thông tin dự án trên địa bàn các khu đô thị mới An Vân Dương là 6 dự án với tổng diện tích khoảng 164,57 ha./.

Tập tin đính kèm:
N.T.T.Sinh - KTCNTTTN&MT
Các tin khác
Xem tin theo ngày