Tìm kiếm tin tức
Điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020 huyện Phú Vang
Ngày cập nhật 17/06/2019

        Ngày 08/6/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1386/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

       Nội dung điều chỉnh quy hoạch được phê duyệt, gồm:

       1. Diện tích các loại đất phân bổ đến năm 2020: Đất nông nghiệp: 11.932 ha; đất phi nông nghiệp: 15.604 ha và đất chưa sử dụng: 288 ha.

       2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất đến năm 2020: Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: 1.966 ha; chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 40 ha và đất nông nghiệp không phải đất ở chuyển sang đất ở: 97 ha.

       3. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng đến năm 2020: 474 ha. Trong đó: Đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho mục đích đất nông nghiệp: 86 ha; đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho mục đích đất phi nông nghiệp: 388 ha./.

Tập tin đính kèm:
N.T.T.Sinh - KT-CNTTTN&MT
Các tin khác
Xem tin theo ngày