Tìm kiếm tin tức
Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất 47 lô đất tại Khu tái định cư Thủy Thanh giai đoạn 3 (đợt 2), phường Thuỷ Dương và xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thuỷ
Ngày cập nhật 11/06/2019

        Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Công ty hợp danh đấu giá Chuỗi Giá Trị  tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất 47 lô đất tại Khu tái định cư Thủy Thanh giai đoạn 3 (đợt 2), phường Thuỷ Dương và xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thuỷ; chi tiết như sau:

       I. ĐẶC ĐIỂM QUỸ ĐẤT ĐẤU GIÁ:

       1. Tên quỹ đất: 47 lô đất tại Khu tái định cư Thủy Thanh giai đoạn 3 (đợt 2);

       2. Diện tích quỹ đất: Tổng số 47 lô đất với diện tích 8.407,36 m2, chi tiết từng lô đất có Bản đồ địa chính kèm theo;

       3. Mục đích sử dụng đất: Đất ở;

       4. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài;

       5. Hạ tầng kỹ thuật gắn liền với đất: Hệ thống hạ tầng kỹ thuật được đầu tư hoàn chỉnh theo Dự án đầu tư;

       6. Thông số quy hoạch:

       - Chiều cao công trình: ≤ 5 tầng;

       - Chỉ giới xây dựng: Lùi  ≥ 4,0m so với chỉ giới đường đỏ;

       - Mật độ xây dựng: ≤ 75%;

       - Thiết kế xây dựng nhà ở: Việc xây dựng nhà ở tại Khu tái định cư Thủy Thanh giai đoạn 2 thực hiện theo thiết kế mẫu thống nhất của Dự án án (Có thiết kế mẫu nhà tham khảo kèm theo).

       II. MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM ĐỂ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT:

STT

Ký hiệulô đất

Tờ bản đồ địa chính số

Địa chỉlô đất

Diện tích     (m2/lô)

 Vị trí lô đất, loại đường

 

Mức giá cụ thể (đ/m2)

Mức giá khởi điểm (đ/lô)

1

350

01

Phường Thuỷ Dương

150,00

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 18,5 m

15.500.000,0

2.325.000.000,0

2

351

01

Phường Thuỷ Dương

150,00

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 18,5 m

15.500.000,0

2.325.000.000,0

3

352

01

Phường Thuỷ Dương

150,00

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 18,5 m

15.500.000,0

2.325.000.000,0

4

353

01

Phường Thuỷ Dương

150,00

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 18,5 m

15.500.000,0

2.325.000.000,0

5

354

01

Phường Thuỷ Dương

150,00

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 18,5 m

15.500.000,0

2.325.000.000,0

6

355

01

Phường Thuỷ Dương

150,00

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 18,5 m

15.500.000,0

2.325.000.000,0

7

356

01

Phường Thuỷ Dương

150,00

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 18,5 m

15.500.000,0

2.325.000.000,0

8

357

01

Phường Thuỷ Dương

150,00

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 18,5 m

15.500.000,0

2.325.000.000,0

9

358

01

Phường Thuỷ Dương

150,00

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 18,5 m

15.500.000,0

2.325.000.000,0

10

359

01

Phường Thuỷ Dương

150,00

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 18,5 m

15.500.000,0

2.325.000.000,0

11

360

01

Phường Thuỷ Dương

150,00

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 18,5 m

15.500.000,0

2.325.000.000,0

12

361

01

Phường Thuỷ Dương

150,00

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m

13.500.000,0

2.025.000.000,0

13

362

01

Phường Thuỷ Dương

150,00

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m

13.500.000,0

2.025.000.000,0

14

363

01

Phường Thuỷ Dương

150,00

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m

13.500.000,0

2.025.000.000,0

15

364

01

Phường Thuỷ Dương

150,00

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m

13.500.000,0

2.025.000.000,0

16

365

01

Phường Thuỷ Dương

150,00

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m

13.500.000,0

2.025.000.000,0

17

366

01

Phường Thuỷ Dương

150,00

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m

13.500.000,0

2.025.000.000,0

18

367

01

Phường Thuỷ Dương

150,00

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m

13.500.000,0

2.025.000.000,0

19

368

01

Phường Thuỷ Dương

150,00

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m

13.500.000,0

2.025.000.000,0

20

369

01

Phường Thuỷ Dương

150,00

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m

13.500.000,0

2.025.000.000,0

21

370

01

Phường Thuỷ Dương

150,00

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m

13.500.000,0

2.025.000.000,0

22

371

01

Phường Thuỷ Dương

150,00

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m

13.500.000,0

2.025.000.000,0

23

372

01

Phường Thuỷ Dương

277,81

Vị trí 1, hai mặt đường quy hoạch 18,5 m và 15,5 m

16.200.000,0

4.500.522.000,0

24

373

01

Phường Thuỷ Dương

182,30

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 15,5 m

14.500.000,0

2.643.350.000,0

25

374

01

Phường Thuỷ Dương

181,94

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 15,5 m

14.500.000,0

2.638.130.000,0

26

375

01

Phường Thuỷ Dương

278,15

Vị trí 1, hai mặt đường quy hoạch 15,5 m và 12 m

15.150.000,0

4.213.972.500,0

27

492

05

Phường Thuỷ Dương

150,00

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m

13.500.000,0

2.025.000.000,0

28

493

05

Phường Thuỷ Dương

150,00

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m

13.500.000,0

2.025.000.000,0

29

494

05

Phường Thuỷ Dương

150,00

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m

13.500.000,0

2.025.000.000,0

30

495

05

Phường Thuỷ Dương

150,00

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m

13.500.000,0

2.025.000.000,0

31

496

05

Phường Thuỷ Dương

150,00

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m

13.500.000,0

2.025.000.000,0

32

497

05

Phường Thuỷ Dương

150,00

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m

13.500.000,0

2.025.000.000,0

33

498

05

Phường Thuỷ Dương

150,00

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m

13.500.000,0

2.025.000.000,0

34

514

05

Phường Thuỷ Dương

282,77

Vị trí 1, hai mặt đường quy hoạch 15,5 m và 12 m

15.150.000,0

4.283.965.500,0

35

515

05

Phường Thuỷ Dương

185,56

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 15,5 m

14.500.000,0

2.690.620.000,0

36

516

05

Phường Thuỷ Dương

185,19

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 15,5 m

14.500.000,0

2.685.255.000,0

37

517

05

Phường Thuỷ Dương

283,68

Vị trí 1, hai mặt đường quy hoạch 15,5 m và 15,5 m

15.200.000,0

4.311.936.000,0

38

936

12

Xã Thuỷ Thanh

291,22

Vị trí 1, hai mặt đường quy hoạch 18,5 m và 18,5 m

16.250.000,0

4.732.325.000,0

39

937

12

Xã Thuỷ Thanh

190,11

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 18,5 m

15.500.000,0

2.946.705.000,0

40

938

12

Xã Thuỷ Thanh

190,26

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 18,5 m

15.500.000,0

2.949.030.000,0

41

939

12

Xã Thuỷ Thanh

290,79

Vị trí 1, hai mặt đường quy hoạch 18,5 m và 12 m

16.150.000,0

4.696.258.500,0

42

942

12

Xã Thuỷ Thanh

283,53

Vị trí 1, hai mặt đường quy hoạch 18,5 m và 12 m

16.150.000,0

4.579.009.500,0

43

943

12

Xã Thuỷ Thanh

185,37

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 18,5 m

15.500.000,0

2.873.235.000,0

44

944

12

Xã Thuỷ Thanh

185,52

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 18,5 m

15.500.000,0

2.875.560.000,0

45

945

12

Xã Thuỷ Thanh

283,16

Vị trí 1, hai mặt đường quy hoạch 18,5 m và 15,5m

16.200.000,0

4.587.192.000,0

46

380 và 940

01

 (thửa 380)

Phường Thuỷ Dương

111,80

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 18,5 m

15.500.000,0

2.325.000.000,0

12

(thửa 940)

Xã Thuỷ Thanh

38,20

47

381 và

941

01

(thửa 381)

Phường Thuỷ Dương

46,10

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m

13.500.000,0

2.025.000.000,0

12

(thửa 941)

Xã Thuỷ Thanh

103,90

Tổng số (47 lô đất)

8.407,36

 

 

124.582.066.000,0

       Giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác; người trúng đấu giá khi nộp tiền sử dụng đất vào Ngân sách Nhà nước cùng với thực hiện nộp lệ phí trước bạ về đất theo mức giá trúng đấu và tỷ lệ quy định.

        III. THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ, THU TIỀN ĐẶT TRƯỚC VÀ ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

       - Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến trước 16 giờ 30 ngày 26/6/2019;

       - Thời gian nhận tiền đặt trước: Từ 8 giờ 00 ngày 26/6/2019 đến 16 giờ 30 ngày 28/6/2019;

        - Địa điểm nộp hồ sơ và nhận tiền đặt trước: Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị - Tầng 7, tòa nhà số 78 Bến Nghé, thành phố Huế.

        IV. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ:

       - Thời gian tổ chức đấu giá: 8 giờ 00 ngày 29/6/2019;

       - Địa điểm tổ chức đấu giá: Hội trường tầng 9, tòa nhà Ngân hàng BIDV - số 41 Hùng Vương, thành phố Huế.

       - Đối tượng tham gia: Tất cả các hộ gia đình, cá nhân có đủ khả năng, điều kiện và đã nộp đầy đủ hồ sơ, tiền đặt trước theo quy định.

       V.  CHI TIẾT LIÊN HỆ:

       - Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Thừa Thiên Huế số 24, đường Lê Lợi, thành phố Huế. Điện thoại: 02343.898926, Website: batdongsan.thuathienhue.gov.vn.

       - Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị - Tầng 7, tòa nhà số 78 Bến Nghé, thành phố Huế, Điện thoại: 02343.895995, Website: chuoigiatri.com.vn./.

N.Đ.Hoàng - TTPTQĐ
Các tin khác
Xem tin theo ngày