Tìm kiếm tin tức
UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thị xã Hương Thủy
Ngày cập nhật 11/06/2019

        Ngày 27/5/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1280/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

       Nội dung điều chỉnh quy hoạch được phê duyệt như sau:

       1. Diện tích các loại đất phân bổ đến năm 2020: Đất nông nghiệp là 35.398 ha chiếm 77,86% diện tích tự nhiên; đất phi nông nghiệp là 10.064 ha chiếm 22,14% diện tích tự nhiên và đất chưa sử dụng còn 4 ha.

       2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất đến năm 2020: Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp là 1.618 ha; chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp là 791 ha; đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở là 44 ha.

       3. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng đến năm 2020 là 347 ha. Trong đó: sử dụng cho mục đích đất nông nghiệp là 190 ha; mục đích đất phi nông nghiệp là 157 ha./.

Tập tin đính kèm:
L.T.Mai – TTKTCNTTTN&MT
Các tin khác
Xem tin theo ngày