Tìm kiếm tin tức
Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất 36 lô đất tại Khu tái định cư Thủy Dương giai đoạn 3 (đợt 2), phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy
Ngày cập nhật 20/11/2018

        Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Công ty hợp danh đấu giá Chuỗi Giá Trị  tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất 36 lô đất tại Khu tái định cư Thủy Dương giai đoạn 3 (đợt 2), phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy; chi tiết như sau:

       I. ĐẶC ĐIỂM QUỸ ĐẤT ĐẤU GIÁ:

       1. Tên quỹ đất: 36 lô đất tại Khu tái định cư Thủy Dương giai đoạn 3 (đợt 2);

       2. Diện tích quỹ đất: Tổng số 36 lô đất với diện tích 5.530,6 m2, chi tiết từng lô đất có Bản đồ địa chính kèm theo;

       3. Mục đích sử dụng đất: Đất ở;

       4. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài;

       5. Hạ tầng kỹ thuật gắn liền với đất: Hệ thống hạ tầng kỹ thuật được đầu tư hoàn chỉnh theo Dự án đầu tư;

       6. Thông số quy hoạch:

       - Chỉ giới xây dựng: Lùi ≥ 4m so với chỉ giới đường đỏ;

       - Mật độ xây dựng: ≤ 75%;

       - Chiều cao công trình: ≤  5 tầng;

       - Thiết kế xây dựng nhà ở: Việc xây dựng nhà ở tại Khu tái định cư Thủy Thanh giai đoạn 2 thực hiện theo thiết kế mẫu thống nhất của Dự án án (Có thiết kế mẫu nhà tham khảo kèm theo).

       II. MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM ĐỂ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT:

STT

Ký hiệu lô đất

Tờ bản đồ địa chính số

Địa chỉ

lô đất

Diện tích     (m2/lô)

 Vị trí lô đất, loại đường

Mức giá cụ thể (đ/m2)

Mức giá khởi điểm (đ/lô)

1

447

05

P. Thuỷ Dương

180,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 15,5 m

10.800.000

1.944.000.000

2

448

05

P. Thuỷ Dương

180,4

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 15,5 m

10.800.000

1.948.320.000

3

450

05

P. Thuỷ Dương

150,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m

10.000.000

1.500.000.000

4

451

05

P. Thuỷ Dương

150,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m

10.000.000

1.500.000.000

5

452

05

P. Thuỷ Dương

150,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m

10.000.000

1.500.000.000

6

453

05

P. Thuỷ Dương

150,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m

10.000.000

1.500.000.000

7

454

05

P. Thuỷ Dương

150,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m

10.000.000

1.500.000.000

8

455

05

P. Thuỷ Dương

150,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m

10.000.000

1.500.000.000

9

456

05

P. Thuỷ Dương

150,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m

10.000.000

1.500.000.000

10

457

05

P. Thuỷ Dương

150,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m

10.000.000

1.500.000.000

11

458

05

P. Thuỷ Dương

150,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m

10.000.000

1.500.000.000

12

459

05

P. Thuỷ Dương

150,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m

10.000.000

1.500.000.000

13

460

05

P. Thuỷ Dương

150,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m

10.000.000

1.500.000.000

14

461

05

P. Thuỷ Dương

150,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m

10.000.000

1.500.000.000

15

462

05

P. Thuỷ Dương

150,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m

10.000.000

1.500.000.000

16

463

05

P. Thuỷ Dương

150,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m

10.000.000

1.500.000.000

17

464

05

P. Thuỷ Dương

150,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m

10.000.000

1.500.000.000

18

465

05

P. Thuỷ Dương

150,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m

10.000.000

1.500.000.000

19

466

05

P. Thuỷ Dương

150,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 18,5 m

12.000.000

1.800.000.000

20

467

05

P. Thuỷ Dương

150,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 18,5 m

12.000.000

1.800.000.000

21

468

05

P. Thuỷ Dương

150,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 18,5 m

12.000.000

1.800.000.000

22

469

05

P. Thuỷ Dương

150,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 18,5 m

12.000.000

1.800.000.000

23

470

05

P. Thuỷ Dương

150,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 18,5 m

12.000.000

1.800.000.000

24

471

05

P. Thuỷ Dương

150,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 18,5 m

12.000.000

1.800.000.000

25

472

05

P. Thuỷ Dương

150,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 18,5 m

12.000.000

1.800.000.000

26

473

05

P. Thuỷ Dương

150,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 18,5 m

12.000.000

1.800.000.000

27

474

05

P. Thuỷ Dương

150,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 18,5 m

12.000.000

1.800.000.000

28

475

05

P. Thuỷ Dương

150,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 18,5 m

12.000.000

1.800.000.000

29

476

05

P. Thuỷ Dương

150,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 18,5 m

12.000.000

1.800.000.000

30

477

05

P. Thuỷ Dương

150,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 18,5 m

12.000.000

1.800.000.000

31

478

05

P. Thuỷ Dương

150,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 18,5 m

12.000.000

1.800.000.000

32

479

05

P. Thuỷ Dương

150,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 18,5 m

12.000.000

1.800.000.000

33

480

05

P. Thuỷ Dương

150,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 18,5 m

12.000.000

1.800.000.000

34

481

05

P. Thuỷ Dương

150,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 18,5 m

12.000.000

1.800.000.000

35

483

05

P. Thuỷ Dương

186,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 15,5 m

10.800.000

2.008.800.000

36

484

05

P. Thuỷ Dương

184,2

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 15,5 m

10.800.000

1.989.360.000

       III. THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ, ĐĂNG KÝ, THU TIỀN ĐẶT TRƯỚC, VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ:

       * Lần 1: Đấu giá 18 lô đất có ký hiệu 447,448, từ 450 đến 465;

       - Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến 16 giờ 30 ngày 03/12/2018.

       - Thời gian thu tiền đặt trước: Từ 8 giờ 00 ngày 03/12/2018 đến 16 giờ 30 ngày 05/12//2018.

       - Địa điểm nộp hồ sơ và nhận tiền đặt trước: Công ty hợp danh đấu giá Chuỗi Giá Trị - Tầng 7, tòa nhà số 78 Bến Nghé, thành phố Huế.

       - Thời gian tổ chức đấu giá: 8 giờ 00 ngày 06/12/2018.

       - Địa điểm tổ chức đấu giá: Hội trường tầng 9, tòa nhà Ngân hàng BIDV - số 41 Hùng Vương, thành phố Huế.

       * Lần 2: Đấu giá 18 lô đất có ký hiệu từ 466 đến 481,483,484;

       - Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến 16 giờ 30 ngày 07/12/2018.

       - Thời gian  thu tiền đặt trước: Từ 8 giờ 00 ngày 07/12/2018 đến 16 giờ 30 ngày 09/12//2018.

       - Địa điểm nộp hồ sơ và nhận tiền đặt trước: Công ty hợp danh đấu giá Chuỗi Giá Trị - Tầng 7, tòa nhà số 78 Bến Nghé, thành phố Huế.

       - Thời gian tổ chức đấu giá: 8 giờ 00 ngày 10/12/2018.

       - Địa điểm tổ chức đấu giá: Hội trường tầng 9, tòa nhà Ngân hàng BIDV - số 41 Hùng Vương, thành phố Huế.

       IV.  CHI TIẾT LIÊN HỆ:

       - Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Thừa Thiên Huế số 24, đường Lê Lợi, thành phố Huế. Điện thoại: 02343.898926, Website: batdongsan.thuathienhue.gov.vn.

       - Công ty hợp danh đấu giá Chuỗi Giá Trị - Tầng 7, tòa nhà số 78 Bến Nghé, thành phố Huế, Điện thoại: 02343.895995, Website: chuoigiatri.com.vn./.

N.Đ.Hoàng - TTPTQĐ
Các tin khác
Xem tin theo ngày