Tìm kiếm tin tức
Thông báo đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất đối với Khu đất 243 Nguyễn Sinh Cung,xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 09/11/2018

        Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất đối với Khu đất 243 Nguyễn Sinh Cung, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế, chi tiết như sau:

       I. ĐẶC ĐIỂM KHU ĐẤT ĐẤU GIÁ:

       1. Tên khu đất: Khu đất 243 Nguyễn Sinh Cung, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang;

       2. Diện tích khu đất đấu giá: 12.080,9 m2;

       3. Thông số quy hoạch: Thực hiện theo Quyết định số 746/QĐ-UBND ngày 13/4/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh (cục bộ) đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030 đối với Khu đất 243 đường Nguyễn Sinh Cung; cụ thể như sau:

       - Mật độ xây dựng thuần: ≤ 45%;

       - Tầng cao: ≤ 18m (5 tầng);

       - Chỉ giới xây dựng:

       + Lùi ≥ 6m so với chỉ giới đường đỏ đường Nguyễn Sinh Cung (lộ giới 22,5m);

       + Lùi ≥ 3m so với chỉ giới đường đỏ đường ven sông (lộ giới 8m);

       + Lùi ≥ 7m tính từ mép thân cầu chợ Dinh.

       4. Mục đích sử dụng đất đấu giá cho thuê thực hiện Dự án đầu tư: Đất Thương mại, dịch vụ (Đầu tư Dự án đúng theo các Thông số quy hoạch đã được quy định và Giấy phép xây dựng được cấp);

       5. Thời hạn sử dụng đất: 50 năm kể từ ngày có Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá hoặc Quyết định cho thuê đất của Chủ tịch UBND tỉnh;

       6. Tổng mức đầu tư thực hiện dự án: > 200 tỷ đồng;

       7. Thời gian hoàn thành đầu tư và đưa Dự án vào hoạt động theo quy mô được duyệt: Không quá 24 tháng kể từ ngày có Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá hoặc Quyết định cho thuê đất của Chủ tịch UBND tỉnh;

       II. MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM ĐẤU GIÁ CHO THUÊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT:

       - Mức giá khởi điểm để đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất:

       55.173 đồng/m2/năm  x  12.080,9 m2 = 666.539.495 đồng/năm;

       Làm tròn: 666.540.000 đồng/năm (Sáu trăm sáu mươi sáu triệu, năm trăm bốn mươi nghìn đồng trên năm);

       III. THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ, THU TIỀN ĐẶT TRƯỚC VÀ ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

       - Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến 16 giờ 30 ngày 26/11/2018;

       - Thời gian nhận tiền đặt trước: Từ 8 giờ 00 ngày 16/11/2018 đến 11 giờ 00 ngày 28/11/2018;

       - Địa điểm nộp hồ sơ và nhận tiền đặt trước: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế

        IV. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ:

       - Thời gian tổ chức đấu giá: 8 giờ 30 ngày 29/11/2018;

       - Địa điểm tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

       V.  CHI TIẾT LIÊN HỆ:

       - Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Thừa Thiên Huế số 24, đường Lê Lợi, thành phố Huế. Điện thoại: 02343.898926, Website: batdongsan.thuathienhue.gov.vn.

       - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, 17 đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Huế. Điện thoại: 02343.589567- 02343.589797./.

N.Đ.Hoàng - TTPTQĐ
Các tin khác
Xem tin theo ngày