Tìm kiếm tin tức
Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất đối với Thửa đất số 197, tờ bản đồ 34, tại số 47 đường Nguyễn Sinh Cung, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế
Ngày cập nhật 05/11/2018

        Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất Thửa đất số 197, tờ bản đồ 34, tại số 47 đường Nguyễn Sinh Cung, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế, chi tiết như sau:

       I. ĐẶC ĐIỂM THỬA ĐẤT ĐẤU GIÁ:

       1. Tên thửa đất: Thửa đất số 197, tờ bản đồ 34, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế;

       2. Diện tích thửa đất đấu giá: 78,0 m2;

       3. Mục đích sử dụng đất: Đất ở;

       4. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài;

       5. Quy định về xây dựng: Thực hiện việc gộp thửa với các thửa đất liền kề để đủ điều kiện cấp Giấy phép xây dựng theo quy định;

       6. Thông số quy hoạch: Thực hiện theo Quyết định số 214/QĐ-UBND về việc quy hoạch chi tiết khu đân cư Nam Vỹ Dạ và Quyết định số 291/1998/QĐ-UBND ngày 23/02/1998, Quyết định số 1403/QĐ-UBND ngày 01/6/2006 về việc ban hành Điều lệ và điều chỉnh Điều lệ, quản lý xây dựng theo đồ án quy hoạch chi tiết khu đân cư Nam Vỹ Dạ; 

       7. Hạ tầng kỹ thuật gắn liền với đất: Thửa đất xen ghép trong khu dân cư;

       8. Hình thức sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá giao quyền sử dụng đất;

       II. MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM ĐỂ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT:

       24.000.000,0 đồng/m2  x 78 m2 = 1.872.000.000,0 đồng (Một tỷ, tám trăm bảy mươi hai triệu đồng);

       Mức giá này chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác theo quy định.

       III. THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ, THU TIỀN ĐẶT TRƯỚC VÀ ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

       - Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến 16 giờ 30 ngày 16/11/2018;

       - Thời gian nhận tiền đặt trước: Từ 8 giờ 00 ngày 14/11/2018 đến 16 giờ 30 ngày 16/11/2018;

       - Địa điểm nộp hồ sơ và nhận tiền đặt trước: Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị - Tầng 7, tòa nhà số 78 Bến Nghé, thành phố Huế.

       IV. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ:

       - Thời gian tổ chức đấu giá: 14 giờ 00 ngày 19/11/2018;

       - Địa điểm tổ chức đấu giá: Hội trường công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị - Tầng 7, tòa nhà số 78 Bến Nghé, thành phố Huế.

       V.  CHI TIẾT LIÊN HỆ:

       - Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Thừa Thiên Huế số 24, đường Lê Lợi, thành phố Huế. Điện thoại: 02343.898926, Website: batdongsan.thuathienhue.gov.vn.

       - Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị - Tầng 7, tòa nhà số 78 Bến Nghé, thành phố Huế, Điện thoại: 02343.895995, Website: chuoigiatri.com.vn./.

N.Đ.Hoàng - TTPTQĐ
Các tin khác
Xem tin theo ngày