Tìm kiếm tin tức
Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất Thửa đất số 298, tờ bản đồ số 05, diện tích 307,8 m2 tại khu tái định cư Thủy Dương giai đoạn 3 (đợt 1), phường Thủy Dương, thị xã Hương Thuỷ
Ngày cập nhật 31/08/2018

        Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất Thửa đất số 298, tờ bản đồ số 05, diện tích 307,8 m2 tại khu tái định cư Thủy Dương giai đoạn 3 (đợt 1), phường Thủy Dương, thị xã Hương Thuỷ, chi tiết như sau:

       I. ĐẶC ĐIỂM THỬA ĐẤT ĐẤU GIÁ:

       1. Ký hiệu thửa đất: Thửa đất số 298, tờ bản đồ số 05, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thuỷ;

       2. Diện tích thửa đất: 307,8 m2;

       3. Vị trí thửa đất: Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 56 m;

       4. Mục đích sử dụng đất: Đất ở;

       5. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài;

       6. Thông số quy hoạch:

        - Chỉ giới xây dựng: Lùi ≥ 6m so với chỉ giới đường đỏ;

        - Mật độ xây dựng: ≤ 60%;

        - Chiều cao công trình: ≤  6 tầng;

       7. Hình thức sử dụng đất: Nhà nước giao đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.

       II. MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM ĐỂ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT:

       15.287.000 đồng/m2 x 307,8 m2 = 4.705.338.600 đồng (Bốn tỷ, bảy trăm lẻ năm triệu, ba trăm ba mươi tám nghìn, sáu trăm đồng).

       III. THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ, THU TIỀN ĐẶT TRƯỚC VÀ ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

       - Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến trước 16 giờ 30 ngày 24/9/2018;

        - Thời gian nhận tiền đặt trước: Từ 8 giờ 00 ngày 24/9/2018 đến 16 giờ 30 ngày 26/9/2018;

        - Địa điểm nộp hồ sơ và nhận tiền đặt trước: Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị - Tầng 7, tòa nhà số 78 Bến Nghé, thành phố Huế.

       IV. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ:

       - Thời gian tổ chức đấu giá: 8 giờ 00 ngày 27/9/2018;

       - Địa điểm tổ chức đấu giá: Hội trường công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị - Tầng 7, tòa nhà số 78 Bến Nghé, thành phố Huế.

       - Đối tượng tham gia: Tất cả các hộ gia đình, cá nhân có đủ khả năng, điều kiện và đã nộp đầy đủ hồ sơ, tiền đặt trước theo quy định.

       V.  CHI TIẾT LIÊN HỆ:

       - Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Thừa Thiên Huế số 24, đường Lê Lợi, thành phố Huế. Điện thoại: 02343.898926, Website: batdongsan.thuathienhue.gov.vn.

       - Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị - Tầng 7, tòa nhà số 78 Bến Nghé, thành phố Huế, Điện thoại: 02343.895995, Website: chuoigiatri.com.vn./.

N.Đ.Hoàng - TTPTQĐ
Các tin khác
Xem tin theo ngày