Tìm kiếm tin tức
Hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường và giá đất cụ thể để giao đất tái định cư dự án Khu nhà ở Tam Thai
Ngày cập nhật 25/07/2018

        Theo đề nghị của UBND thành phố Huế, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành các thủ tục tham mưu và được UBND tỉnh phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường và giá đất cụ thể để giao đất không thông qua hình thức đấu giá (giá đất tái định cư) dự án Khu nhà ở Tam Thai tại Quyết định số 1582/QĐ-UBND ngày 18/7/2018, cụ thể:

       1. Hệ số điều chỉnh đất để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án:

       - Đất phi nông nghiệp:

       + Đường Ngự Bình (Đoạn từ An Dương Vương đến Nguyễn Khoa Chiêm): Đường 4C: Hệ số 1,40;

       + Đường Hồ Đắc Di (Đoạn từ An Dương Vương đến Nhà thi đấu Đại học Huế: Đường 3C): Hệ số 1,55.

       - Đất nông nghiệp:

       + Đất nông nghiệp có nguồn gốc là đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở nhưng không được công nhận là đất ở: Hệ số 1,00;

       + Đất nông nghiệp có nguồn gốc còn lại: Hệ số 2,00.

       2. Giá đất cụ thể để giao đất không thông qua hình thức đấu giá (giá đất tái định cư):

TT

Ký hiệu lô đất

Bề rộng mặt đường

(tính cả vỉa hè)

Đơn giá giao đất phê duyệt (đồng/m2)

1

C1.1; C1.30

(02 lô)

Hai mặt đường quy hoạch 16,5m và 13,0m

4.583.150

2

Từ Lô C1.2 đến Lô C1.29

(28 lô)

Một mặt đường quy hoạch 13,0m

3.003.000

3

C2.1; C2.20

(02 lô)

Hai mặt đường quy hoạch 13,0m và 13,0m

3.153.150

4

Từ Lô C2.2 đến Lô C2.19

(18 lô)

Một mặt đường quy hoạch 13,0m

3.003.000

       Giá giao đất được áp dụng cho các trường hợp được giao đất trong năm 2018 thuộc Khoản 1 Điều 9 Quy đình kèm theo Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND ngày 19/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh./.

Tập tin đính kèm:
N.V.Hưng - Phòng KH-TC
Các tin khác
Xem tin theo ngày