Tìm kiếm tin tức
Hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện các công trình, dự án thuộc địa bàn huyện Phong Điền được UBND tỉnh phê duyệt
Ngày cập nhật 16/05/2018

        Theo đề nghị của UBND huyện Phong Điền, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành các thủ tục tham mưu UBND tỉnh, ngày 26/4/2018, UBND tỉnh đã ban hành các Quyết định số 888/QĐ-UBND, số 893/QĐ-UBND phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện 06 công trình, dự án thuộc địa bàn huyện Phong Điền, gồm:

       1. Dự án Hạ tầng khu tái định cư vùng bị ảnh hưởng thiên tai Thôn 8, xã Điền Hải;

       2. Dự án Khu tái định cư xây dựng dự án Mở rộng chợ An Lỗ, xã Phong Hiền (giai đoạn 1), xã Phong Hiền;

       3. Dự án Hạ tầng khu D - Khu dân cư dịch vụ Thượng An , xã Phong An;

       4. Dự án Nhà máy điện mặt trời Phong Điền II, xã Phong Chương;

       5. Dự án Đường dây điện và móng trụ thuộc dự án Nhà máy điện mặt trời Phong Điền qua các xã Điền Lộc, Điền Hòa;

       6. Dự án Trụ sở đồn công an ven biển, xã Điền Lộc./.

Tập tin đính kèm:
N.V.Hưng - P.KH-TC
Các tin khác
Xem tin theo ngày