Tìm kiếm tin tức
Sở Tài nguyên và Môi Trường hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Ngày cập nhật 04/05/2018

        Sau khi tiến hành rà soát các thủ tục theo quy định, VPĐK đất đai đã tham mưu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ký ban hành các quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh như sau:

   STT

Số Quyết định của
Sở Tài nguyên và Môi trường

Thông tin Giấy chứng nhận bị hủy

Lý do hủy

     1

QĐ số 108/QĐ-TNMT ngày 10/04/2018

 Giấy CN số AN 874841 do Sở Tài Nguyên và Môi trường cấp cho ông,bà Nguyễn Tịnh - Đặng Thị Lan, tại thửa đất số 83, tờ bản đồ số 19 diện tích 65,5 m2, tọa lạc tại 18 kiệt 281 Chi Lăng, phường Phú Hiệp, thành phố Huế.

Bị mất

     2

QĐ số 116/QĐ-TNMT ngày 18/04/2018

Giấy CN số V 134047 do UBND huyện Phong Điền cấp cho ông, bà Hoàng Nam – Phan Thị Hoa, tại thửa đất số 230, tờ bản đồ số 07 diện tích 500 m2, tọa lạc tại thôn Vĩnh An, xã Phong Bình, huyện Phong Điền.

Bị mất

     3

QĐ số 125/QĐ-TNMT ngày 24/04/2018

Giấy CN số CC 447744 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp cho bà Nguyễn Thị Khứu, tại thửa đất số 419, tờ bản đồ số 39, diện tích 104.2 m2, tọa lạc tại Thượng 1, phường Thủy Xuân, thành phố Huế.

Bị mất

 

V.T.Đông - VPĐKĐĐ
Các tin khác
Xem tin theo ngày