Tìm kiếm tin tức
Sở Tài nguyên và Môi Trường hủy 5 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Ngày cập nhật 09/04/2018

        Sau khi tiến hành rà soát các thủ tục theo quy định, VPĐK đất đai đã tham mưu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ký ban hành các quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh như sau:

   STT

Số Quyết định của
Sở Tài nguyên và Môi trường

Thông tin Giấy chứng nhận bị hủy

Lý do hủy

      1

QĐ số 83/QĐ-TNMT ngày 07/03/2018

 Giấy CN số AD 930529 do UBND huyện Phong Điền cấp cho ông,bà Hoàng Phước Dũng - Nguyễn Thị Tươi, tại thửa đất số 86, tờ bản đồ số 07 diện tích 310 m2, tọa lạc tại thôn Vĩnh An, xã Phong Bình, huyện Phong Điền.

Bị mất

      2

QĐ số 88/QĐ-TNMT ngày 15/03/2018

Giấy CN số AB do UBND huyện Phong Điền cấp cho ông, bà Trần Ngọc Phương - Hồ Thị Quê, tại thửa đất số 265/1, tờ bản đồ số 05 diện tích 267 m2, tọa lạc tại thôn Thượng An 2, xã Phong An, huyện Phong Điền.

Bị mất

      3

QĐ số 90/QĐ-TNMT ngày 20/03/2018

Giấy CN số A 100511 do UBND thị xã Hương Trà cấp cho ông, bà Nguyễn Liêu – Lê Thị Kim Cơ , tại thửa đất số 711, tờ bản đồ số 05, diện tích 162 m2, tọa lạc tại thôn Địa Linh, xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà.

Bị mất

      4

QĐ số 95/QĐ-TNMT ngày 28/03/2018

Giấy CN số AO 004487 do UBND thị xã Hương Trà cấp cho ông, bà Lê Văn Bốn - Nguyễn Thị Diệu Thanh, tại thửa đất số 539, tờ bản đồ số 03 diện tích 8770 m2, tọa lạc tại tiểu khu 114, xã Hương Bình, thị xã Hương Trà.

Bị mất

      5

QĐ số 93/QĐ-TNMT ngày 27/03/2018

Giấy CN số AH 208590 do UBND huyện A Lưới cho ông, bà Văn Lập - Hồ Thị Thạnh, tại thửa đất số 00, tờ bản đồ số 00 diện tích 212 m2, tọa lạc tại thôn Quảng Phú, xã Sơn Thủy, huyện A Lưới.

Bị mất

 

V.T.Đông - VPĐKĐĐ
Các tin khác
Xem tin theo ngày