Tìm kiếm tin tức
Sở Tài nguyên và Môi Trường hủy 6 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Ngày cập nhật 02/03/2018

        Sau khi tiến hành rà soát các thủ tục theo quy định, VPĐK đất đai đã tham mưu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ký ban hành các quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh như sau:

   STT

Số Quyết định của
Sở Tài nguyên và Môi trường

Thông tin Giấy chứng nhận bị hủy

Lý do hủy

     1

QĐ số 47/QĐ-TNMT ngày 02/02/2018

 Giấy CN số B 507757 do UBND huyện Quảng Điền cấp cho ông Hồ Dung, tại thửa đất số 13, tờ bản đồ số 01 diện tích 700 m2, tọa lạc tại thôn 1, xã Quảng Công, huyện Quảng Điền.

Bị mất

     2

QĐ số 49/QĐ-TNMT ngày 05/02/2018

Giấy CN số CC 357215 được Chi nhanh Văn phòng đăng ký đất đai huyện A Lưới đăng bộ tại trang 3 Giấy chứng nhận ngày 05/10/2016 cho bà Dương Thị Lan, tại thửa đất số 177, tờ bản đồ số 07 diện tích 203,1 m2, tọa lạc tổ dân phố số 1, thị trấn A lưới, huyện A lưới.

Bị mất

     3

QĐ số 61/QĐ-TNMT ngày 06/02/2018

Giấy CN số AD 900616 do UBND huyện (nay là thị xã Hương trà) cấp ngày 06/04/2006 cho ông, bà Nguyễn Đăng Huyền - Nguyễn Thị Ưa, tại thửa đất số 400-1, tờ bản đồ số 08, diện tích 531 m2, tọa lạc tại Thôn Hương Cần, xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà.

Bị mất

     4

QĐ số 73/QĐ-TNMT ngày 09/02/2018

Giấy CN số AD 909629 do UBND huyện Phú Vang cấp ngày 22/02/2006 cho bà Nguyễn Thị Sau, tại thửa đất số 1098.4, tờ bản đồ số 03 diện tích 256 m2, tọa lạc tại thôn Ngọc Anh, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang.

 

Bị mất

     5

QĐ số 74/QĐ-TNMT ngày 09/02/2018

Giấy CN số Q 745193 do UBND huyện Phú Vang cấp ngày 12/04/2002 cho ông, bà Đinh Viết Tân, Nguyễn Thị Chắc, tại thửa đất số 388, tờ bản đồ số 04 diện tích 1087 m2, tọa lạc tại thôn Di Đông, xã Phú Hồ, huyện Phú Vang.

Bị mất

     6

QĐ số 76/QĐ-TNMT ngày 12/02/2018

Giấy CN số BL 667571 do UBND huyện Phú Vang cấp ngày 29/01/2013 cho ông Đỗ Viết Chữ, tại thửa đất số 300, tờ bản đồ số 15 diện tích 621 m2, tọa lạc tại thôn Kênh Tắc, xã Vinh Thái, huyện Phú Vang.

Bị mất

 

V.T.Đông - VPĐKĐĐ
Các tin khác
Xem tin theo ngày