Tìm kiếm tin tức
Sở Tài nguyên và Môi Trường hủy 5 GCN quyền sử dụng đất
Ngày cập nhật 25/01/2018

        Sau khi tiến hành rà soát các thủ tục theo quy định, Văn phòng Đăng ký đất đai đã tham mưu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ký ban hành các quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh như sau:

   STT

Số Quyết định của
Sở Tài nguyên và Môi trường

Thông tin Giấy chứng nhận bị hủy

Lý do hủy

      1

QĐ số 29/QĐ-TNMT ngày 16/01/2018

Giấy CN số A 100096 do UBND huyện Phong Điền cấp cho bà Trịnh Thị Nậy, tại thửa đất số 354, tờ bản đồ số 07 diện tích 1222 m2, tọa lạc tại xã Phong Hiền, huyện Phong Điền.

Bị mất

      2

QĐ số 35/QĐ-TNMT ngày 19/01/2018

Giấy CN số AD 905524 do UBND thành phố Huế cấp ngày 17/02/2006 cho bà Nguyễn Thị Thanh Tâm, tại thửa đất số 95, tờ bản đồ số 25 diện tích 304 m2, tọa lạc tại 69 Vạn Xuân, phường Kim Long, thành phố Huế.

Bị mất

      3

QĐ số 37/QĐ-TNMT ngày 22/01/2018

Giấy CN số CC 450535 do UBND thành phố Huế cấp ngày 14/12/2016 cho bà Lê Thị Ý Nhi, tại thửa đất số E24, tờ bản đồ số KQH diện tích 150 m2, tọa lạc tại khu  định cư Bàu Vá giai đoạn 2 (đợt 2), phường Phường Đúc, thành phố Huế.

Bị mất

      4

QĐ số 38/QĐ-TNMT ngày 23/01/2018

Giấy CN số BD 519764 do UBND thành phố Huế cấp ngày 12/01/2011 cho bà Hoàng Thị Xuyến, tại thửa đất số 206, tờ bản đồ số 19 diện tích 40 m2, tọa lạc tại 8 hẻm 24 ngõ 9 kiệt 131 Trần Phú, phường Phước Vĩnh, thành phố Huế.

Bị mất

 

V.T.Đông - VPĐKĐĐ
Các tin khác
Xem tin theo ngày