Tìm kiếm tin tức
Sở Tài nguyên và Môi Trường hủy 5 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Ngày cập nhật 19/12/2017

        Sau khi tiến hành rà soát các thủ tục theo quy định, VPDK đất đai đã tham mưu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ký ban hành các quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh như sau:

   STT

Số Quyết định của
Sở Tài nguyên và Môi trường

Thông tin Giấy chứng nhận bị hủy

Lý do hủy

     1

QĐ số 307/QĐ-TNMT ngày 05/12/2017

 Giấy CN số AB 643092 do UBND huyện Phú Lộc cấp ngày 30/09/2005 cho ông, bà Lý Đắc Lâm, Bạch Thị Thế, tại thửa đất số 924, tờ bản đồ số 08 diện tích 200 m2,  tọa lạc tại thôn Hòa Vang, xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc.

Bị mất

     2

QĐ số 309/QĐ-TNMT ngày 06/12/2017

Giấy CN số R 331523 do UBND huyện Phú Vang cấp cho bà Dương Thị Bặc, tại thửa đất số 71, tờ bản đồ số 03 diện tích 1228 m2, tọa lạc tại thôn Di Tây, xã Phú Hồ, huyện Phú Vang.

Bị mất

     3

QĐ số 311/QĐ-TNMT ngày 07/12/2017

Giấy CN số CC 383855 do UBND huyện Phong Điền cấp cho ông, bà Võ Hữu Nhân, Nguyễn Thị Ngọc Thanh, tại thửa đất số 275, tờ bản đồ số 36 diện tích 250 m2, tọa lạc tại thôn Đông An, xã Phong An, huyện Phong Điền.

Bị mất

     4

QĐ số 319/QĐ-TNMT ngày 13/12/2017

Giấy CN số Y 743713 do UBND huyện Phong Điền cấp cho ông, bà Trương Công Linh, Hoàng Thị Ly, tại thửa đất số 96, tờ bản đồ số 01 diện tích 244 m2, tọa lạc tại thôn Hải Thành, xã Phong Hải, huyện Phong Điền.

Bị mất

     5

QĐ số 322/QĐ-TNMT ngày 14/12/2017

Giấy CN số B 892094 do UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cấp ngày 29/05/1996 cho ông, bà Hồ Tấn Huy, Đào Thị Chiện, ngày 25/03/2016 Chi nhánh VPĐK đất đất đai thành phố Huế xác nhận thừa kế cho bà Đào Thị Chiện và bà Nguyễn Thị Hồng, tại thửa đất số 1800, tờ bản đồ số 01 diện tích 109 m2, tọa lạc tại phường Thuận Hòa, thành phố Huế.

Bị mất

 

V.T.Đông - VPĐKĐĐ
Các tin khác
Xem tin theo ngày