Tìm kiếm tin tức
Sở Tài nguyên và Môi Trường hủy 3 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Ngày cập nhật 04/12/2017

        Sau khi tiến hành rà soát các thủ tục theo quy định, Văn phòng Đăng ký đất đai đã tham mưu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ký ban hành các quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh như sau:

    STT

Số Quyết định của
Sở Tài nguyên và Môi trường

Thông tin Giấy chứng nhận bị hủy

Lý do hủy

      1

QĐ số 284/QĐ-TNMT ngày 07/11/2017

 Giấy CN số AH 947289 do UBND huyện Phú Lộc cấp ngày 16/08/2007 cho ông, bà Nguyễn Ngọc Tuấn, Hoàng Thị Tiên, tại thửa đất số 06, tờ bản đồ số 61 diện tích 252 m2,  tọa lạc tại Thôn Đồng Dương, thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc.

Bị mất

      2

QĐ số 289/QĐ-TNMT ngày 14/11/2017

Giấy CN số CC 454557 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 27/09/2016 cho bà Hoàng Thị Mau, tại thửa đất số 119, tờ bản đồ số 07 diện tích 183 m2, tọa lạc tại kiệt 119/8 Lê Huân, phường Thuận Hòa, thành phố Huế.

Bị mất

      3

QĐ số 297/QĐ-TNMT ngày 27/11/2017

Giấy CN số B 017131 do UBND huyện Phong Điền cấp cho bà Trương Thị Gà, tại thửa đất số 711, tờ bản đồ số 03 diện tích 777 m2, tọa lạc tại thôn Sơn Tùng, xã Phong Hiền, huyện Phong Điền.

Bị mất

 

V.T.Đông - VPĐKĐĐ
Các tin khác
Xem tin theo ngày