Tìm kiếm tin tức
Sở Tài nguyên và Môi Trường hủy 4 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Phú Vang, huyện Quảng Điền, thị xã Hương Thủy và thành phố Huế
Ngày cập nhật 09/11/2017

        Sau khi tiến hành rà soát các thủ tục theo quy định, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành các quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh như sau

    STT

Số Quyết định của
Sở Tài nguyên và Môi trường

Thông tin Giấy chứng nhận bị hủy

Lý do hủy

      1

QĐ số 258/QĐ-TNMT ngày 16/10/2017

 Giấy CN số BK 991859 do UBND huyện Phú Vang cấp ngày 25/6/2012 cho ông, bà Trần Thoàn, Trần Thị Thu, tại thửa đất số 320.3, tờ bản đồ số 40 diện tích 192 m2,  tọa lạc tại TDP Tân Mỹ, thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang.

Bị mất

      2

QĐ số 270/QĐ-TNMT ngày 25/10/2017

Giấy CN do UBND huyện Quảng Điền cấp cho ông Đặng Tôn, tại thửa đất số 11, tờ bản đồ số 9 diện tích 206 m2, tọa lạc tại thôn Mai Dương, xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền.

Bị mất

      3

QĐ số 275/QĐ-TNMT ngày 27/10/2017

Giấy CN số BA 349891 do UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cấp ngày 10/11/2010 cho Công ty Xây lắp Thừa Thiên Huế, ngày 25/12/2010 UBND thành phố Huế điều chỉnh chủ sử dụng đất kế tiếp cho ông, bà Hồ Văn Minh, Lê thị Thúy, tại thửa đất số 134, tờ bản đồ số 31 diện tích 165 m2, tọa lạc tại khu dân cư Nam Vỹ Dạ giai đoạn 6 (đợt 3), phường Vỹ Dạ, thành phố Huế.

Bị mất

      4

QĐ số 274/QĐ-TNMT ngày 27/10/2017

Giấy CN số R 083166 do UBND huyện Hương Thủy cấp ngày 15/11/2004 cho bà Đỗ Thị Lệ, tại thửa đất số 159, tờ bản đồ số 01 diện tích 422,8 m2, tọa lạc tại thôn 1A, xã Thủy Phù, huyện Hương Thủy.

Bị mất

 

V.T.Đông - VPĐKĐĐ
Các tin khác
Xem tin theo ngày