Tìm kiếm tin tức
Sở Tài nguyên và Môi Trường hủy 4 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc địa bàn huyện Phú Lộc, thị xã Hương Thủy và thành phố Huế
Ngày cập nhật 24/10/2017

        Sau khi tiến hành rà soát các thủ tục theo quy định, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành các quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh như sau:

    STT

Số Quyết định của
Sở Tài nguyên và Môi trường

Thông tin Giấy chứng nhận bị hủy

Lý do hủy

      1

QĐ số 246/QĐ-TNMT ngày 06/10/2017

 Giấy CN số BH 699798 do UBND huyện Phú Lộc cấp ngày 24/02/2012 cho ông, bà Phạm Văn Hùng - Nguyễn Thị Còn, tại thửa đất số 23, tờ bản đồ số 72 diện tích 161,2 m2, tọa lạc tại thôn An Cư Đông 1, thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc.

Bị mất

      2

QĐ số 254/QĐ-TNMT ngày 13/10/2017

Giấy CN số T 749573 do UBND thành phố Huế cấp ngày 10/07/2002 cho ông, bà Ngô Tiến Dũng - Hồ Thị Thu Hà, tại thửa đất số 100-7, 100 -8, tờ bản đồ số 20 diện tích 185,0 m2, tọa lạc tại 76B Bùi Thị Xuân, phường Phường Đúc, thành phố Huế.

Bị mất

      3

QĐ số 256/QĐ-TNMT ngày 13/10/2017

Giấy CN số C 727329 do UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cấp ngày 25/01/1995 cho ông, bà Lê Văn Bé - Nguyễn Thị Ngọc Thanh, tại thửa đất số T.783, tờ bản đồ số 01B diện tích 164,0 m2, tọa lạc tại phường Thuận Thành, thành phố Huế.

Bị mất

      4

QĐ số 257/QĐ-TNMT ngày 13/10/2017

Giấy CN số AE 562060 do UBND huyện Hương Thủy cấp ngày 03/01/2007 cho bà Hoàng Thị Huê (là người đại diện thừa kế), tại thửa đất số 30, tờ bản đồ số 10 diện tích 160,3 m2, tọa lạc tại khu 6, thị trấn Phú Bài, huyện Hương Thủy.

Bị mất

 

V.T.Đông - VPĐKĐĐ
Các tin khác
Xem tin theo ngày