Tìm kiếm tin tức
UBND tỉnh quy định giá đất cụ thể để đấu giá quyền sử dụng đất một số lô đất trên địa bàn huyện Quảng Điền
Ngày cập nhật 11/07/2017

         Ngày 06/7/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1520/QĐ-UBND quy định giá đất cụ thể để đấu giá quyền sử dụng đất ở một số lô đất tại thị trấn Sịa và 7 xã (Quảng Lợi, Quảng Thọ, Quảng Phước, Quảng Thành, Quảng Phú, Quảng Ngạn, Quảng Công) thuộc huyện Quảng Điền, như sau:

         - Khu dân cư tổ dân phố An Gia (khu quy hoạch phía Đông xã Quảng Lợi), thị trấn Sịa: 14 lô đất, đơn giá: từ 1.200.000 đồng/m2 đến 2.200.000 đồng/m2.
 
         - Khu dân cư phía Đông Quảng Lợi, xã Quảng Lợi: 83 lô đất, đơn giá: từ 1.200.000 đồng/mđến 1.600.000 đồng/m2.
 
         - Khu vực thôn La Vân Hạ, khu dân cư thôn Tân Xuân Lai, khu dân cư thôn Phò Nam, xã Quảng Thọ: 12 lô đất, đơn giá: từ 200.000 đồng/mđến 1.000.000 đồng/m2.
 
         - Khu dân cư thôn Thủ Lễ, xã Quảng Phước: 23 lô đất, đơn giá: từ 600.000 đồng/mđến 700.000 đồng/m2.
 
         - Khu dân cư thôn Thành Trung, Khu dân cư thôn Tây Thành, Khu dân cư thôn Kim Đôi, xã Quảng Thành: 12 lô đất, đơn giá: từ 300.000 đồng/mđến 1.000.000 đồng/m2.
 
         - Khu dân cư thôn Phú Lễ, Khu dân cư thôn Bao La - Đức Nhuận, xã Quảng Phú: 14 lô đất, đơn giá: từ 400.000 đồng/mđến 1.500.000 đồng/m2.
 
         - Khu dân cư thôn 2, xã Quảng Ngạn: 19 lô đất, đơn giá: từ 250.000 đồng/m2đến 950.000 đồng/m2.
 
         - Khu dân cư thôn 1, 3, 4 và Khu dân cư thôn Hải Thành, xã Quảng Công: 21 lô đất, đơn giá: từ 200.000 đồng/mđến 1.100.000 đồng/m2.
 
         Mục đích, thời hạn sử dụng đất: đất ở, lâu dài./.
 
Tập tin đính kèm:
BBT+H.N.H.Việt
Các tin khác
Xem tin theo ngày