Tìm kiếm tin tức
UBND tỉnh quy định giá đất cụ thể để đấu giá quyền sử dụng đất một số lô đất trên địa bàn huyện A Lưới
Ngày cập nhật 11/07/2017

         Ngày 06/7/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1522/QĐ-UBND quy định giá đất cụ thể để đấu giá quyền sử dụng đất ở một số lô đất tại xã A Ngo, thị trấn A Lưới thuộc huyện A Lưới, như sau:

         - 15 lô đất tại khu vực bến xe A Lưới (xã A Ngo) với đơn giá: 660.000 đồng/m2.
 
         - 01 lô đất xen ghép tại Tổ dân phố số 4, thị trấn A Lưới với đơn giá: 850.000 đồng/m2.
 
          Mục đích, thời hạn sử dụng đất: Đất ở, lâu dài./.
Tập tin đính kèm:
BBT+H.N.H.Việt
Các tin khác
Xem tin theo ngày