Tìm kiếm tin tức
Hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất xây dựng Chợ Phong Chương, huyện Phong Điền
Ngày cập nhật 21/06/2017

        Ngày 13/6/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1279/QĐ-UBND phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Chợ Phong Chương thuộc địa bàn xã Phong Chương, huyện Phong Điền.

       Hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường của Dự án được áp dụng đến hết ngày 31/12/2017. Trường hợp Dự án chưa hoàn thành sau ngày 31/12/2017 mà hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường của Dự án không thấp hơn hệ số điều chỉnh giá đất hàng năm của tỉnh thì được tiếp tục áp dụng./.

Tập tin đính kèm:
N.V.Hưng - CCQLĐĐ
Các tin khác
Xem tin theo ngày