Tìm kiếm tin tức
UBND tỉnh phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện các công trình, dự án
Ngày cập nhật 15/06/2017

        Ngày 08/6/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1223/QĐ-UBND phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện các công trình, dự án thuộc địa bàn huyện Nam Đông, cụ thể như sau:

STT

Tên công trình, dự án

Địa điểm

thực hiện

 Hệ số điều chỉnh giá đất phê duyệt

 Đất phi nông nghiêp

 Đất nông nghiệp

1

Đền bù đất lâm nghiệp và phần bổ sung do ảnh hưởng của công trình hồ chứa nước Tả Trạch

Xã Hương Sơn

-

1,00

2

Mương thoát nước đường La Sơn - Túy Loan sau nhà ông Thừa

Xã Hương Lộc

1,15

1,00

3

Đường công vụ đường  La Sơn - Túy Loan

Xã Hương Lộc

1,15

1,00

4

Xây dựng vỉa hè mương thoát nước Khu vực 4 đi xã Hương Lộc

Thị trấn

Khe Tre

1,20

1,00

5

Đường nội thị Khu vực 4 giáp từ Đặng Hữu Khuê đến nhà ông Thừa

Thị trấn

Khe Tre

1,20

1,00

6

Hệ thống thoát nước Tổ dân phố 2

Thị trấn

Khe Tre

1,20

1,00

7

Đường sản xuất Cha Moong

Xã Thượng Lộ

-

1,00

8

Xây dựng kè chống sạt lở bờ sông Tả Trạch đoạn từ Chợ Nam Đông đi cầu C9

Xã Hương Giang

1,15

1,00

9

Nâng cấp mở rộng đường nội thị tổ dân phố 2 TT Khe Tre (giai đoạn 2)

Thị trấn

Khe Tre

1,20

1,00

10

Đường La Sơn - Nam Đông giai đoạn 2

Xã: Thượng Lộ, Thượng Nhật, Thượng Long

1,15

1,00

11

Đầu tư xây dựng Thủy điện Thượng Nhật

Xã Thượng Nhật

1,15

1,00

12

Xây dựng đường cao tốc Cam Lộ - Túy Loan đoạn qua địa bàn huyện

Thị trấn Khe Tre; các xã Hương Phú, Hương Lộc

TT Khe Tre: 1,20; Các xã: 1,15

1,00

13

Cải tạo, nâng cấp hệ thống lưới điện trên toàn tỉnh

Huyện Nam Đông

TT Khe Tre: 1,20;

1,00

Các xã: 1,15

1,00

        Hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất  thực hiện các công trình, dự án nêu trên được áp dụng đến hết ngày 31/12/2017. Trường hợp công trình, dự án hoàn thành sau ngày 31/12/2017 mà hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện các công trình, dự án không thấp hơn hệ số điều chỉnh giá đất hàng năm của tỉnh thì được tiếp tục áp dụng./.

BBT+C.H.Thái-VP
Các tin khác
Xem tin theo ngày