Tìm kiếm tin tức
UBND tỉnh quy định giá đất cụ thể để đấu giá quyền sử dụng đất một số lô đất tại Khu quy hoạch Bàu Vá trên địa bàn thành phố Huế
Ngày cập nhật 05/05/2017

         Ngày 28/4/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 853/QĐ-UBND quy định giá đất cụ thể để đấu giá quyền sử dụng đất một số lô đất tại Khu quy hoạch Bàu Vá, như sau:

         - Đơn giá: Từ 5.700.000 đồng/m2 đến 7.500.000 đồng/m2.
 
         - Thông số quy hoạch: Theo các Quyết định phê duyệt quy hoạch: số 1369/QĐ-UBND ngày 31/7/2012 của UBND tỉnh và số 2361/QĐ-UBND ngày 22/9/2009 của UBND thành phố Huế.
 
         - Mục đích sử dụng đất: Đất ở.
 
         - Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài./.
Tập tin đính kèm:
H.N.H.Việt - VP
Các tin khác
Xem tin theo ngày