Tìm kiếm tin tức
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2017 của tỉnh
Ngày cập nhật 26/04/2017

        Vừa qua, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế xây dựng Kế hoạch và tham mưu UBND tỉnh, được UBND tỉnh chấp thuận ban hành Kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2017 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế tại Quyết định số 614/QĐ-UBND ngày 29/3/2017.

       Những nội dung cơ bản của Kế hoạch gồm:

       - Xác định giá đất cụ thể làm căn cứ tính thu tiền sử dụng đất khi nhà nước giao đất, cho thuê đất thông qua tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất: 403 trường hợp.

       - Các trường hợp thuê tư vấn xác định giá đất cụ thể: Các khu đất cần thuê Tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất cụ thể thực hiện theo quy định của Luật Đất đai 2013, Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất, Thông tư 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường gồm 24 trường hợp.

       -  Xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện các công trình dự án trên địa bàn tỉnh trong năm 2017.

       Quá trình thực hiện kế hoạch nếu phát sinh vướng mắc ở các địa phương đơn vị, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý./.

Tập tin đính kèm:
T.N.A.Thư - CCQLĐĐ
Các tin khác
Xem tin theo ngày