Tìm kiếm tin tức
UBND tỉnh phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện các công trình, dự án trong năm 2017 thuộc địa bàn huyện Phong Điền
Ngày cập nhật 20/04/2017

        Ngày 19/4/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 781/QĐ-UBND phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện 19 công trình, dự án thuộc địa bàn huyện Phong Điền trong năm 2017./.

Tập tin đính kèm:
BBT+H.N.H.Việt - VP
Các tin khác
Xem tin theo ngày