Tìm kiếm tin tức
Thông báo bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức đấu giá đối với Khu nhà đất số 255 Phan Đăng Lưu, thành phố Huế
Ngày cập nhật 23/11/2020

        Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức đấu giá đối với Khu nhà đất số 255 Phan Đăng Lưu, thành phố Huế như sau:

       I. ĐẶC ĐIỂM KHU ĐẤT VÀ TÀI SẢN TRÊN ĐẤT BÁN ĐẤU GIÁ:

       1. Tên khu nhà đất: Khu nhà đất số 255 Phan Đăng Lưu, thành phố Huế;

       2. Địa chỉ khu nhà đất: Số 255 Phan Đăng Lưu, phường Phú Hoà, thành phố Huế;

       3. Vị trí khu đất: Khu đất thuộc thửa đất số 106, tờ bản đồ địa chính số 6, phường Phú Hoà, thành phố Huế;

       4. Diện tích khu đất:

       - Diện tích đất theo hiện trạng: 132,0 m2; trong đó:

       + Diện tích đất nằm trong chỉ giới quy hoạch: 76,9 m2;

       + Diện tích đất nằm ngoài chỉ giới quy hoạch: 55,1 m2;

       - Diện tích đất đấu giá: 55,1 m2;

       5. Tài sản trên đất gắn liền với khu đất đấu giá:

       Tài sản trên đất tại Khu nhà đất 255 Phan Đăng Lưu đã được thanh lý theo Quyết định số 1952/QĐ-UBND ngày 22/8/2016 của UBND tỉnh, hiện nay trên đất không còn tài sản, chỉ còn mặt bằng khu đất.

       6. Hạ tầng kỹ thuật gắn liền với khu nhà đất: Khu đất nằm trong khu dân cư, hạ tầng kỹ thuật khu đất theo hạ tầng kỹ thuật hiện có của Khu dân cư hiện trạng;

       7. Thông số quy hoạch: Thực hiện theo Quyết định số 1086/QĐ-UBND ngày 23/5/2017 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh bổ sung một số nội dung của Điều lệ (Quy định) quản lý xây dựng theo đồ án Quy hoạch chi tiết khu Kinh thành Huế, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể:

       - Mật độ xây dựng: ≤  100%;

       - Chiều cao công trình: ≤ 03 tầng và ≤ 14m (tầng 1 cao 3,9m);

       - Chỉ giới xây dựng:

       + Đường Phan Đăng Lưu: Trùng với chỉ giới đường đỏ; độ vươn ban công: 1,2m.

       + Hành lang bảo vệ sông Thành Ngoại: Lùi ≥ 6m so với mép bờ kè. Tầng 03 lùi 12m so với mép kè. Độ vươn ban công không được vượt quá chỉ giới xây dựng.

       8. Mục đích sử dụng khu nhà đất đấu giá: Đất ở;

       9. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài;

       10. Hình thức bán đấu giá tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất:

       Nhà nước bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức giao đất ở, thời hạn sử dụng lâu dài thông qua đấu giá công khai, rộng rãi theo Điều 11 Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 và Điều 24 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ; trong đó tài sản trên đất đã được thanh lý theo Quyết định số 1952/QĐ-UBND ngày 22/8/2016 của UBND tỉnh.

       II. GIÁ KHỞI ĐIỂM ĐỂ BÁN TÀI SẢN TRÊN ĐẤT, CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT THEO HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ:

       Giá khởi điểm để bán đấu giá Khu nhà đất 255 Phan Đăng Lưu, thành phố Huế thực hiện theo Quyết định số 2848/QĐ-UBND ngày 07/11/2020 của UBND tỉnh là 4.523.710.000 đồng; trong đó:

       - Giá khởi điểm đấu giá bán tài sản trên đất: Không xác định, do tài sản trên đất đã được thanh lý theo Quyết định số 1952/QĐ-UBND ngày 22/8/2016 của UBND tỉnh.

       - Giá khởi điểm để đấu giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất là:

        82.100.000 đồng/m2 x 55,1 m2  = 4.523.710.000 đồng (Bốn tỷ, năm trăm hai mươi ba triệu, bảy trăm mười ngàn đồng);

       Giá khởi điểm để tổ chức đấu giá nêu trên chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác; người trúng đấu giá khi nộp tiền vào ngân sách Nhà nước cùng với thực hiện nộp lệ phí trước bạ về đất theo mức giá trúng đấu và tỷ lệ theo quy định.

       IV. THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ, THU TIỀN ĐẶT TRƯỚC VÀ ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

       - Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày ra thông báo cho đến 17giờ 00 ngày 08/12/2020

       - Thời gian nhận tiền đặt trước: Từ 8 giờ 00 ngày 08/12/2020 cho đến 17 giờ 00 ngày 10/12/2020.

       - Địa điểm nộp hồ sơ và nhận tiền đặt trước: Công ty Hợp danh  đấu giá Chuỗi Giá Trị - Tầng 7, tòa nhà số 78 Bến Nghé, thành phố Huế. Điện thoại: 02343.895995.

       V. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ:

       - Thời gian tổ chức đấu giá: 8 giờ 00 ngày 11/12/2020.

       - Địa điểm tổ chức đấu giá: Công ty Hợp danh  đấu giá Chuỗi Giá Trị - Tầng 7, tòa nhà số 78 Bến Nghé, thành phố Huế

       - Đối tượng tham gia: Tất cả các hộ gia đình, cá nhân có đủ khả năng và điều kiện theo quy định.

       VI.  CHI TIẾT LIÊN HỆ:

       - Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Thừa Thiên Huế số 24, đường Lê Lợi, thành phố Huế. Điện thoại: 02343.898926, Website: batdongsan.thuathienhue.gov.vn.

       - Công ty Hợp danh  đấu giá Chuỗi Giá Trị - Tầng 7, tòa nhà số 78 Bến Nghé, thành phố Huế. Điện thoại: 02343.895995.Website: chuoigiatri.com.vn./.

N.Đ.Hoàng - TTPTQĐ
Các tin khác
Xem tin theo ngày