Tìm kiếm tin tức
Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất 22 lô đất tại Khu tái định cư Thuỷ Vân, xã Thủy Vân, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 01/10/2020

Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất 22 lô đất tại Khu tái định cư Thuỷ Vân, xã Thủy Vân, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM QUỸ ĐẤT ĐẤU GIÁ:

1. Tên quỹ đất: 22 lô đất tại Khu tái định cư Thuỷ Vân, xã Thủy Vân, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế;

2. Địa điểm quỹ đất: Khu tái định cư Thuỷ Vân, xã Thủy Vân, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế;

3. Diện tích quỹ đất: Tổng số 22 lô đất có diện tích 6.507,36 m2;

4. Mục đích sử dụng đất: Đất ở;

5. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài;

6. Hạ tầng kỹ thuật gắn liền với đất: Hệ thống hạ tầng kỹ thuật được đầu tư hoàn chỉnh theo Dự án;

7. Thông số quy hoạch:

Thực hiện theo Quyết định số 737/QĐ-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2006, Quyết định số 2724/QĐ-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2006, Quyết định số 2321/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch và phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu tái định cư Thuỷ Vân, xã Thủy Vân, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế; cụ thể như sau:

- Tầng cao nhà ở các hộ dân từ 2 - 4 tầng; cốt nền cao 0,6m so với mặt đường; tầng một cao 3,9m; các tầng còn lại cao 3,6m; mái dốc;

- Chỉ giới xây dựng: Lùi 4m so với chỉ giới đường đỏ;

- Mật độ xây dựng:

+ Đối với lô đất có diện tích ≤ 200m2 là: ≤ 70%

+ Đối với lô đất có diện tích > 200m2 là: ≤ 45%

- Thiết kế xây dựng nhà ở: Việc xây dựng nhà ở thực hiện theo thiết kế mẫu thống nhất của Dự án, Trung tâm Phát triển quỹ đất sẽ bàn giao mẫu nhà thiết kế đã được phê duyệt cho các đối tượng trúng đấu giá.

8. Hình thức sử dụng đất: Nhà nước giao đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.

II. MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM ĐỂ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT:

 

STT

Ký hiệu

lô đất

Tờ bản đồ địa chính số

Địa chỉ

lô đất

Diện tích     (m2/lô)

 Vị trí lô đất,

loại đường

Mức giá

cụ thể

(đ/m2)

Mức giá

khởi điểm

(đ/lô)

1

217

12

Xã Thuỷ Vân

262,00

Vị trí 1, hai mặt đường quy hoạch
13,5 m và 10,5 m 

12.100.000

3.170.200.000

2

218

12

Xã Thuỷ Vân

260,20

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 13,5 m

11.600.000

3.018.320.000

3

219

12

Xã Thuỷ Vân

262,00

Vị trí 1, hai mặt đường quy hoạch
13,5 m và 10,5 m 

12.100.000

3.170.200.000

4

230

12

Xã Thuỷ Vân

223,77

Vị trí 1, hai mặt đường quy hoạch
16,5 m và 10,5 m 

13.100.000

2.931.387.000

5

231

12

Xã Thuỷ Vân

165,24

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 16,5 m

12.600.000

2.082.024.000

6

232

12

Xã Thuỷ Vân

226,53

Vị trí 1, hai mặt đường quy hoạch
16,5 m và 10,5 m 

13.100.000

2.967.543.000

7

205

12

Xã Thuỷ Vân

393,49

Vị trí 1, hai mặt đường quy hoạch
16,5 m và 10,5 m 

13.100.000

5.154.719.000

8

208

12

Xã Thuỷ Vân

301,39

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 10,5 m

10.500.000

3.164.595.000

9

212

12

Xã Thuỷ Vân

301,39

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 10,5 m

10.500.000

3.164.595.000

10

213

12

Xã Thuỷ Vân

301,40

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 10,5 m

10.500.000

3.164.700.000

11

216

12

Xã Thuỷ Vân

391,64

Vị trí 1, hai mặt đường quy hoạch
13,5 m và 10,5 m 

12.100.000

4.738.844.000

12

215

12

Xã Thuỷ Vân

391,19

Vị trí 1, hai mặt đường quy hoạch
16,5 m và 13,5 m 

13.200.000

5.163.708.000

13

214

12

Xã Thuỷ Vân

302,00

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 16,5 m

12.600.000

3.805.200.000

14

210

12

Xã Thuỷ Vân

302,00

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 16,5 m

12.600.000

3.805.200.000

15

207

12

Xã Thuỷ Vân

302,00

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 16,5 m

12.600.000

3.805.200.000

16

251

05

Xã Thuỷ Vân

258,66

Vị trí 1, hai mặt đường quy hoạch
16,5 m và 10,5 m 

13.100.000

3.388.446.000

17

470

06

Xã Thuỷ Vân

342,00

Vị trí 1, hai mặt đường quy hoạch
26 m và 9,5 m 

14.200.000

4.856.400.000

18

215

13

Xã Thuỷ Vân

342,00

Vị trí 1, hai mặt đường quy hoạch
10,5 m và 9,5 m 

11.000.000

3.762.000.000

19

248

12

Xã Thuỷ Vân

291,99

Vị trí 1, hai mặt đường quy hoạch
16,5 m và 10,5 m 

13.100.000

3.825.069.000

20

28

13

Xã Thuỷ Vân

300,99

Vị trí 1, hai mặt đường quy hoạch
10,5 m và 10,5 m 

11.000.000

3.310.890.000

21

219

13

Xã Thuỷ Vân

293,49

Vị trí 1, hai mặt đường quy hoạch
10,5 m và 10,5 m 

11.000.000

3.228.390.000

22

243

12

Xã Thuỷ Vân

291,99

Vị trí 1, hai mặt đường quy hoạch
16,5 m và 10,5 m 

13.100.000

3.825.069.000

 

 

 Giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác; người trúng đấu giá khi nộp tiền sử dụng đất vào Ngân sách Nhà nước thì cùng thực hiện nộp lệ phí trước bạ về đất theo mức giá trúng đấu và tỷ lệ quy định.

III. THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ, THU TIỀN ĐẶT TRƯỚC VÀ ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

- Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến 17 giờ 00 ngày 21/10/2020.

- Thời gian thu tiền đặt trước: Từ 8 giờ 00 ngày 21/10/2020 đến 17 giờ 00 ngày 23/10/2020.

- Thời gian tổ chức đấu giá: 8 giờ 00 ngày 24/10/2020

- Địa điểm nộp hồ sơ, nhận tiền đặt trước và tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 Nguyễn Văn Linh, thành phố Huế.

IV. HÌNH THỨC THANH TOÁN KHI TRÚNG ĐẤU GIÁ: Tiền mặt, chuyển khoản.

V.  ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

- Trung tâm Phát triển quỹ đất Thừa Thiên Huế,  số 24 đường Lê Lợi - thành phố Huế. Điện thoại: 0234.3898926. Website: batdongsan.thuathienhue.gov.vn.

- Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 Nguyễn Văn Linh, thành phố Huế: Điện thoại: 0234.3501567.

N.Đ.Hoàng - TTPTQĐ
Các tin khác
Xem tin theo ngày