Tìm kiếm tin tức
Phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Phong Điền
Ngày cập nhật 21/08/2020

        Ngày 17/8/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2100/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Phong Điền với nội dung như sau:

       Bổ sung 11 công trình, dự án với tổng diện tích là 41,78 ha; trong đó diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa là 9,99 ha./.

Tập tin đính kèm:
N.N.Thịnh - BBT
Các tin khác
Xem tin theo ngày