Tìm kiếm tin tức
UBND tỉnh phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Nam Đông
Ngày cập nhật 12/08/2020

        Ngày 04/8/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1973/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Nam Đông.

        * Nội dung bổ sung như sau:           

        - Tên công trình, dự án: Tuyến đường phục vụ sản xuất từ điểm đấu nối với Tỉnh lộ 14B vào khu sản xuất.

        - Địa điểm: Xã Hương Xuân, huyện Nam Đông;

        - Diện tích: 6,0 ha;

        - Loại đất hiện trạng (Đất bằng trồng cây hàng năm khác: 0,04 ha; Đất trồng cây lâu năm: 1,76 ha; Đất rừng sản xuất: 0,45 ha; Đất ở tại nông thôn: 0,07 ha; Đất giao thông: 3,28 ha; Đất thủy lợi: 0,01 ha; Đất nghĩa trang, nghĩa địa: 0,06 ha; Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối: 0,18 ha; Đất đồi núi chưa sử dụng: 0,14 ha)./.

Tập tin đính kèm:
P.Thai - VP
Các tin khác
Xem tin theo ngày