Tìm kiếm tin tức
UBND tỉnh phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố Huế
Ngày cập nhật 04/08/2020

        Ngày 10/7/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1664/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố Huế.

       Nội dung bổ sung các công trình, dự án:

       - Hạ tầng kỹ thuật khu đất có ký hiệu CX7 thuộc khu A - Đô thị mới An Vân Dương tại phường An Đông với diện tích 4,62 ha (chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa 3,80 ha).

       - Hạ tầng kỹ thuật khu đất có ký hiệu CL10 và BV thuộc khu A - Đô thị mới An Vân Dương với tổng diện tích 10,48 ha. Trong đó phường An Đông, thành phố Huế: 6,53 ha; phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy: 3,95 ha (chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa 5,98 ha trên địa bàn phường An Đông)./.

Tập tin đính kèm:
L.T.Mai - TTKTCNTTTN&MT
Các tin khác
Xem tin theo ngày