Tìm kiếm tin tức
Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo hủy các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên các địa bàn thị xã Hương Trà, huyện Phú Vang, huyện Quảng Điền
Ngày cập nhật 17/03/2020

        Sau khi tiến hành rà soát các thủ tục theo quy định, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành các Quyết định hủy Giấy chứng nhận đã cấp trên địa bàn tỉnh như sau:

STT

Số Quyết định của Sở Tài nguyên và Môi trường

Thông tin Giấy chứng nhận bị hủy

Lý do
hủy

 

1

QĐ số 01/QĐ-TNMT ngày 02/01/2020

Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CC 401017 do Uỷ ban nhân dân huyện Phú Vang ký ngày 24 tháng 12 năm 2015 tại thửa đất số: C172; tờ bản đồ số: 15; diện tích: 105,0 m2 thuộc Khu đô thị Mỹ Thượng, xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang

Bị mất

2

QĐ số 02/QĐ-TNMT ngày 03/01/2020

Hủy Giấy chứng nhận tại thửa đất số: 400, tờ bản đồ số: 05, diện tích: 1300 m2 (Đất ở và đất vườn) do Uỷ ban nhân dân huyện Quảng Điền cấp cho bà Nguyễn Thị Phòng toạ lạc tại xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền

Bị mất

3

QĐ số 31/QĐ-TNMT ngày 10/01/2020

Hủy Giấy chứng nhận tại thửa đất số: 326, tờ bản đồ số: 12, diện tích: 760 m2 ( Đất ở và đất vườn) do Uỷ ban nhân dân huyện Quảng Điền cấp cho ông Nguyễn Bảy toạ lạc tại xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền

Bị mất

4

QĐ số 42/QĐ-TNMT ngày 14/01/2020

Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BT 927162 do Uỷ ban nhân dân thị xã Hương Trà cấp cho hộ ông, bà Phan Văn Tuấn- Lê Thị Hồng Khúc tại thửa đất số: 113, tờ bản đồ số: 11, diện tích: 2080,4 m2 (Đất bằng trồng cây hằng năm khác) toạ lạc tại địa chỉ: Xứ Đạt 5, xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà

Bị mất

5

QĐ số 50/QĐ-TNMT ngày 21/01/2020

Hủy Giấy chứng nhận số B 870835 tại thửa đất số: 394, tờ bản đồ số: 03, diện tích: 1865,0 m2 ( Đất ở và đất vườn) do Uỷ ban nhân dân huyện Quảng Điền cấp cho ông Phạm Quánh ( tức Phạm Văn Quánh) toạ lạc tại xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền

Bị mất

Tập tin đính kèm:
N.T.Dũng - VPĐK
Các tin khác
Xem tin theo ngày