Tìm kiếm tin tức
Thông báo đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất đối với Khu B trên trục đường Lê Lợi, thành phố Huế
Ngày cập nhật 06/03/2020

        Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất đối với Khu B - Khu đất trên trục đường Lê Lợi, thành phố Huế chi tiết như sau:

       I. ĐẶC ĐIỂM KHU ĐẤT ĐẤU GIÁ:

       1. Tên khu đất: Khu B - Khu đất trên trục đường Lê Lợi, thành phố Huế;

       2. Địa chỉ khu đất: Từ số 106 đến 114 đường Lê Lợi, phường Phú Hội, thành phố Huế;

       3. Diện tích khu đất đấu giá: 599,65 m2 ;

       4. Hạ tầng kỹ thuật gắn liền với khu đất: Khu đất đã được tạo mặt bằng xây dựng;

       5. Thông số quy hoạch đầu tư trên khu đất: Thực hiện theo Quyết định số 2888/QĐ-UBND ngày 11/11/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh (cục bộ) Quy hoạch chi tiết Khu trung tâm phía Nam thành phố Huế, trong đó có một số tiêu chí chính đối với khu đất số 106 - 114 đường Lê Lợi như sau:

       - Chức năng sử dụng đất: Đất dịch vụ thương mại kết hợp ở;

       - Mật độ xây dựng: ≤ 100%;

       - Chiều cao công trình:  ≤ 18m; xây dựng 1 - 2 tầng hầm để đảm bảo diện tích bãi đỗ xe;

       - Chỉ giới đường đỏ: Đường Lê Lợi: 19,5m (4,5m + 10,5m + 4,5m);

       - Chỉ giới xây dựng: Trùng chỉ giới đường đỏ đường Lê Lợi (Riêng tầng hầm cho phép xây dựng trùng chỉ giới đường đỏ, bố trí lối lên xuống tầng hầm lùi  ≥ 4m so với chỉ giới đường đỏ);

       6. Mục đích sử dụng khu đất đấu giá: Đất thương mại, dịch vụ (Đầu tư Dự án Khu Tổ hợp Khách sạn cao cấp, dịch vụ Nhà hàng ẩm thực truyền thống Việt Nam);

       7. Thời hạn sử dụng đất: 50 năm kể từ ngày có Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá hoặc Quyết định cho thuê đất của Chủ tịch UBND tỉnh;

       8. Hình thức sử dụng đất: Nhà nước cho thuê đất thu tiền một (01) lần để thực hiện Dự án đầu tư thông qua đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất;

       9. Mục tiêu đầu tư:

       - Tạo dựng một giá trị cộng hưởng thêm trong giá trị văn hoá Huế;

       - Xây dựng Tổ hợp khách sạn cao cấp từ 4-5 sao và khu dịch vụ nhà hàng giới thiệu văn hoá nghệ thuật ẩm thực Việt Nam nói chung và Huế nói riêng;

       - Góp phần tạo ra sản phẩm du lịch có giá trị văn hóa cao, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, quảng bá các giá trị du lịch của địa phương, tạo dựng một giá trị cộng hưởng thêm trong kho tàng văn hoá Huế.

       10. Tổng mức đầu tư thực hiện Dự án: ≥ 25 tỷ đồng (Chưa bao gồm tiền thuê đất thực hiện Dự án đầu tư);

       11. Thời gian hoàn thành đầu tư và đưa Dự án vào hoạt động theo quy mô được quy định: Tổng thời gian thực hiện dự án không quá 36 tháng kể từ ngày bàn giao đất (bao gồm cả thời gian hoàn tất thủ tục cấp phép xây dựng và các thủ tục khác có liên quan);

       II. MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM ĐẤU GIÁ CHO THUÊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 70.500.000,0 đồng/m2 x  599,65 m2 = 42.275.325.000,0 đồng (Bốn mươi hai tỷ, hai trăm bảy mươi lăm triệu, ba trăm hai mươi lăm nghìn đồng);

       Giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất nêu trên chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và các loại thuế, phí, lệ phí khác; Nhà đầu tư trúng đấu giá khi nộp tiền thuê đất vào Ngân sách Nhà nước cùng với thực hiện nộp lệ phí trước bạ về đất theo mức giá trúng đấu và tỷ lệ quy định.

       III. THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ, THU TIỀN ĐẶT TRƯỚC VÀ ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

       - Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến 17 giờ 00 ngày 31/3/2020;

       - Thời gian nhận tiền đặt trước: Từ 8 giờ 00 ngày 30/3/2020 đến 17 giờ 00 ngày 01/4/2020;

       - Địa điểm nộp hồ sơ và nhận tiền đặt trước: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

       IV. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ:

       - Thời gian tổ chức đấu giá: 8 giờ 30 ngày 03/4/2020;

       - Địa điểm tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

       V.  CHI TIẾT LIÊN HỆ:

       - Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Thừa Thiên Huế số 24, đường Lê Lợi, thành phố Huế. Điện thoại: 02343.898926, Website: batdongsan.thuathienhue.gov.vn.

       - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, 17 đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Huế. Điện thoại: 02343.589567- 02343.589797./.

N.Đ.Hoàng - TTPTQĐ
Các tin khác
Xem tin theo ngày