Tìm kiếm tin tức
UBND tỉnh phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thị xã Hương Thủy
Ngày cập nhật 23/12/2019

        Ngày 29/11/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3016/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thị xã Hương Thủy.

       * Nội dung được bổ sung như sau:

       - Khu nhà ở phía Bắc sông Như Ý, thuộc khu E - Đô thị mới An Vân Dương (ký hiệu OTT26 và XH6) tại xã Thủy Vân, xã Thủy Thanh với diện tích 17,82 ha.

       - Mở rộng đường Trung tâm xã Thủy Thanh với diện tích 0,76 ha;

       - Khu công nghiệp Phú Bài giai đoạn IV đợt 2 tại xã Thủy Phù với diện tích 428,60 ha;

       - Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu xen ghép TDC5 và khu CTR13 thuộc khu A - Đô thị mới An Vân Dương tại phường An Đông, thành phố Huế và xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy với diện tích 2,43 ha.

       Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 29/11/2019./.

Tập tin đính kèm:
L.T.Mai – TTKTCNTTTN&MT
Các tin khác
Xem tin theo ngày