Tìm kiếm tin tức
UBND tỉnh phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Phú Vang
Ngày cập nhật 06/12/2019

        Ngày 28/11/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3012/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Phú Vang.

       * Nội dung được bổ sung như sau:

       1. Tên công trình, dự án: Đường quy hoạch khu đấu giá Vinh Thanh tuyến 1.

       - Địa điểm: Xã Vinh Thanh, huyện Phú Vang;

       - Diện tích: 0,5 ha;

       - Loại đất hiện trạng: Đất trồng lúa (0,3 ha); đất bằng trồng cây hàng năm khác (0,1 ha); đất giao thông, thủy lợi (0,1 ha).

       2. Tên công trình, dự án: Mở rộng Niệm Phật đường Trừng Hà (để xây dựng công trình văn phòng và các công trình phụ trợ của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Phú Vang).

       - Địa điểm: Xã Vinh Phú, huyện Phú Vang;

       - Diện tích: 0,364 ha;

       - Loại đất hiện trạng: Đất bằng chưa sử dụng.

       Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 28/11/2019./.

Tập tin đính kèm:
L.T.Mai – TTKTCNTTTN&MT
Các tin khác
Xem tin theo ngày