Tìm kiếm tin tức
UBND tỉnh phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thành phố Huế
Ngày cập nhật 06/12/2019

        Ngày 27/11/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3009/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thành phố Huế.

       * Nội dung được bổ sung như sau:

       - Dự án Đầu tư Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế. Trong đó: Khu vực Eo Bầu: 11,0 ha; Khu vực Hộ thành hào và Tuyến phòng lộ: 16,6 ha. Địa điểm: phường Thuận Lộc, Thuận Thành, Tây Lộc, Phú Thuận, Phú Bình, Phú Hòa với tổng diện tích 27,6 ha.

       - Hạ tầng kỹ thuật Khu định cư Bàu Vá giai đoạn 4 điều chỉnh, bổ sung tại phường Trường An với diện tích 0,206 ha;

       - Dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng Học viện âm nhạc Huế tại phường Vĩnh Ninh với diện tích 0,196 ha;

       - Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Bắc Hương Sơ (khu vực 3) tại phường Hương Sơ với diện tích 9,19 ha;

       - Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Bắc Hương Sơ (khu vực 4) tại phường Hương Sơ với diện tích 8,92 ha;

       - Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu xen ghép TĐC 5 và khu CTR13 thuộc Khu A-Đô thị mới An Vân Dương tại phường An Đông, thành phố Huế và xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy với diện tích 2,43 ha.

       Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 27/11/2019./.

Tập tin đính kèm:
L.T.Mai – TTKTCNTTTN&MT
Các tin khác
Xem tin theo ngày