Tìm kiếm tin tức
Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo hủy 03 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên các địa bàn huyện Phú Lộc, huyện Phong Điền, huyện Phú Vang
Ngày cập nhật 06/12/2019

        Sau khi tiến hành rà soát các thủ tục theo quy định, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành các Quyết định hủy Giấy chứng nhận đã cấp trên địa bàn tỉnh như sau:

STT

Số Quyết định của Sở Tài nguyên và Môi trường

Thông tin Giấy chứng nhận bị hủy

Lý do
hủy

 

1

QĐ số 298/QĐ-TNMT ngày 12/11/2019

 Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số vào sổ 1672/QĐ-UB tại thửa đất số 315; tờ bản đồ số 06; diện tích 4598 m2 do Uỷ ban nhân dân huyện Phú Lộc cấp cho ông, bà Võ Văn Khấu – Nguyễn Thị Sen toạ lạc tại thôn 7 ( nay là thôn La Phú), xã Lộc Hoà, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

Bị mất

2

QĐ số 299/QĐ-TNMT ngày 13/11/2019

 Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AO 014506  do Uỷ ban nhân dân huyện Phong Điền cấp cho ông, bà Nguyễn Văn Dũng – Nguyễn Thị Minh Hương tại thửa đất số 19-Khu B5; tờ bản đồ số 23; diện tích 312,5 m2 ( Đất ở: 300m2; Đất nông nghiệp: 312,5 m2 ) toạ lạc tại thôn Khánh Mỹ ( nay là Tổ dân phố Khánh Mỹ), thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Bị mất

3

QĐ số 301/QĐ-TNMT ngày 15/11/2019

 Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số Q 549754  do Uỷ ban nhân dân huyện Phú Vang cấp cho bà Nguyễn Thị Hương tại thửa đất số 612; tờ bản đồ số 03; diện tích 370,0 m2 toạ lạc tại thôn An Dương, xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

Bị mất

 

N.T.Dũng - VPĐKĐĐ
Các tin khác
Xem tin theo ngày