Tìm kiếm tin tức
Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo hủy 04 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên các địa bàn thị xã Hương Thuỷ, huyện Phong Điền, huyện Phú Lộc
Ngày cập nhật 06/12/2019

        Sau khi tiến hành rà soát các thủ tục theo quy định, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành các Quyết định hủy Giấy chứng nhận đã cấp trên địa bàn tỉnh như sau:

STT

Số Quyết định của Sở Tài nguyên và Môi trường

Thông tin Giấy chứng nhận bị hủy

Lý do
hủy

 

1

QĐ số 264/QĐ-TNMT ngày 15/10/2019

 Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số W 752389 do Uỷ ban nhân dân huyện Phú Lộc cấp cho bà Nguyễn Thị Thu Hiền tại thửa đất số 87, tờ bản đồ số 02, diện tích 281m2 tọa lạc tại thôn Hải Bình ( nay là thôn Tân An Hải ), xã Lộc Bình, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

Bị mất

2

QĐ số 267/QĐ-TNMT ngày 17/10/2019

 Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CG 200334 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp cho người đại diện bà Nguyễn Thị Ấm tại thửa đất số 311, tờ bản đồ số 41, diện tích 1957,9 m2 tọa lạc tại phường Thuỷ Phương, thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế

Bị mất

3

QĐ số 268/QĐ-TNMT ngày 21/10/2019

 Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BH 753658 do Uỷ ban nhân dân huyện Phong Điền cấp cho ông, bà Nguyễn Văn Dũng – Nguyễn Thị Minh Hương tại thửa đất số 57 – Khu E, tờ bản đồ số 14, diện tích 292 m2 ( Đất ở ); tọa lạc tại thôn Khánh Mỹ ( nay là tổ dân phố Khánh Mỹ ), thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Bị mất

4

QĐ số 282/QĐ-TNMT ngày 31/10/2019

- Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AH 943812 do Uỷ ban nhân dân huyện Hương Thuỷ ( nay là thị xã Hương Thuỷ ) cấp cho ông, bà Đào Văn Phú – Nguyễn Thị Thương Hiền tại thửa đất số 22-7, tờ bản đồ số 06, diện tích 210 m2

 ( Đất ở ); tọa lạc tại thôn Chiết Bi, xã Thuỷ Tân, thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế

- Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AH 943811 do Uỷ ban nhân dân huyện Hương Thuỷ ( nay là thị xã Hương Thuỷ ) cấp cho ông, bà Đào Văn Phú – Nguyễn Thị Thương Hiền tại thửa đất số 22-8, tờ bản đồ số 06, diện tích 210 m2

( Đất ở ); tọa lạc tại thôn Chiết Bi, xã Thuỷ Tân, thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế

Bị mất

 

N.T.Dũng - VPĐKĐĐ
Các tin khác
Xem tin theo ngày