Tìm kiếm tin tức
Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất 27 lô đất Khu tái định cư Thủy Thanh giai đoạn 3 (đợt 3), xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thuỷ
Ngày cập nhật 23/09/2019

        Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Công ty hợp danh đấu giá Chuỗi Giá Trị  tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất 27 lô đất tại Khu tái định cư Thủy Thanh giai đoạn 3 (đợt 3), xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thuỷ; chi tiết như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM QUỸ ĐẤT ĐẤU GIÁ:

1. Tên quỹ đất: 27 lô đất Khu tái định cư Thủy Thanh giai đoạn 3 (đợt 3);

2. Diện tích quỹ đất: Tổng số 27 lô đất với diện tích 5.930,72 m2; (chi tiết từng lô đất có Bản đồ địa chính kèm theo);

3. Mục đích sử dụng đất: Đất ở;

4. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài;

5. Hạ tầng kỹ thuật gắn liền với đất: Lô đất đã được đầu tư hạ tầng đồng bộ theo Dự án được phê duyệt.

6. Thông số quy hoạch:

- Chiều cao công trình: ≤ 5 tầng;

- Chỉ giới xây dựng: Lùi  ≥ 4,0m so với chỉ giới đường đỏ;

- Mật độ xây dựng: ≤ 75%;

- Thiết kế xây dựng nhà ở: Việc xây dựng nhà ở tại Khu tái định cư Thủy Thanh giai đoạn 3 (đợt 3) thực hiện theo thiết kế mẫu thống nhất của Dự án án.

II. MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM ĐỂ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT:

STT

Ký hiệu

lô đất

Tờ bản đồ địa chính số

Địa chỉ

lô đất

Diện tích     (m2/lô)

 Vị trí lô đất,

loại đường

 

Mức giá

cụ thể

(đ/m2)

Mức giá

khởi điểm

(đ/lô)

1

905

12

Xã Thủy Thanh

225,99

Vị trí 1, hai mặt đường quy hoạch 13,5 m và 12 m

14.150.000

3.197.758.500

2

906

12

Xã Thủy Thanh

175,88

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 13,5 m

14.150.000

2.488.702.000

3

907

12

Xã Thủy Thanh

241,59

Vị trí 1, hai mặt đường quy hoạch 18,5m và 13,5 m

16.150.000

3.901.678.500

4

908

12

Xã Thủy Thanh

230,79

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m

13.500.000

3.115.665.000

5

909

12

Xã Thủy Thanh

196,32

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m

13.500.000

2.650.320.000

6

910

12

Xã Thủy Thanh

201,20

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m

13.500.000

2.716.200.000

7

911

12

Xã Thủy Thanh

206,08

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m

13.500.000

2.782.080.000

8

912

12

Xã Thủy Thanh

210,95

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m

13.500.000

2.847.825.000

9

913

12

Xã Thủy Thanh

215,83

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m

13.500.000

2.913.705.000

10

914

12

Xã Thủy Thanh

220,71

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m

13.500.000

2.979.585.000

11

915

12

Xã Thủy Thanh

225,59

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m

13.500.000

3.045.465.000

12

916

12

Xã Thủy Thanh

230,46

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m

13.500.000

3.111.210.000

13

917

12

Xã Thủy Thanh

235,34

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m

13.500.000

3.177.090.000

14

918

12

Xã Thủy Thanh

209,06

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 18,5 m

15.500.000

3.240.430.000

15

919

12

Xã Thủy Thanh

196,38

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 18,5 m

15.500.000

3.043.890.000

16

920

12

Xã Thủy Thanh

201,34

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 18,5 m

15.500.000

3.120.770.000

17

921

12

Xã Thủy Thanh

206,32

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 18,5 m

15.500.000

3.197.960.000

18

922

12

Xã Thủy Thanh

211,28

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 18,5 m

15.500.000

3.274.840.000

19

923

12

Xã Thủy Thanh

216,25

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 18,5 m

15.500.000

3.351.875.000

20

924

12

Xã Thủy Thanh

221,22

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 18,5 m

15.500.000

3.428.910.000

21

925

12

Xã Thủy Thanh

226,19

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 18,5 m

15.500.000

3.505.945.000

22

926

12

Xã Thủy Thanh

231,16

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 18,5 m

15.500.000

3.582.980.000

23

927

12

Xã Thủy Thanh

236,61

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 18,5 m

15.500.000

3.667.455.000

24

928

12

Xã Thủy Thanh

289,87

Vị trí 1, hai mặt đường quy hoạch 18,5 m và 12 m

16.150.000

4.681.400.500

25

929

12

Xã Thủy Thanh

194,85

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 18,5 m

15.500.000

3.020.175.000

26

930

12

Xã Thủy Thanh

189,65

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 18,5 m

15.500.000

2.939.575.000

27

931

12

Xã Thủy Thanh

283,81

Vị trí 1, hai mặt đường quy hoạch 18,5 m và 18,5 m

16.250.000

4.611.912.500

Tổng số (27 lô đất)

5.930,72

 

 

87.595.402.000

 

 

Giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác; người trúng đấu giá khi nộp tiền sử dụng đất vào Ngân sách Nhà nước cùng với thực hiện nộp lệ phí trước bạ về đất theo mức giá trúng đấu và tỷ lệ quy định.

 III. THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ, THU TIỀN ĐẶT TRƯỚC VÀ ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

- Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến 16 giờ 30 ngày 07/10/2019;

- Thời gian nhận tiền đặt trước: Từ 8 giờ 00 ngày 07/10/2019 đến 16 giờ 30 ngày 09/10/2019;

 - Địa điểm nộp hồ sơ và nhận tiền đặt trước: Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị - Tầng 7, tòa nhà số 78 Bến Nghé, thành phố Huế.

 IV. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ:

- Thời gian tổ chức đấu giá: 7 giờ 30 ngày 10/10/2019;

- Địa điểm tổ chức đấu giá: Hội trường tầng 9, tòa nhà Ngân hàng BIDV - số 41 Hùng Vương, thành phố Huế;

- Đối tượng tham gia: Tất cả các hộ gia đình, cá nhân có đủ khả năng, điều kiện và đã nộp đầy đủ hồ sơ, tiền đặt trước theo quy định.

V.  CHI TIẾT LIÊN HỆ:

- Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Thừa Thiên Huế số 24, đường Lê Lợi, thành phố Huế. Điện thoại: 02343.898926, Website: batdongsan.thuathienhue.gov.vn.

- Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị - Tầng 7, tòa nhà số 78 Bến Nghé, thành phố Huế, Điện thoại: 02343.895995, Website: chuoigiatri.com.vn./.

N.Đ.Hoàng - TTPTQĐ
Các tin khác
Xem tin theo ngày