Tìm kiếm tin tức
Thông báo về việc mất Phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
Ngày cập nhật 06/08/2019

        Ngày 22/7/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum có Thông báo số 149/TB-STNMT về việc mất Phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

        Nội dung thông báo:

        Có 04 phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành (số seri), gồm: CQ 919133; CQ853101; CQ 853856; CQ919129 hiện tại đã bị mất, do vậy Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum kính nhờ các đơn vị Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin để ngăn chặn và phòng ngừa việc dùng phôi giấy trên để thực hiện hành vi làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả.

        Để tiếp tục thông tin rộng rãi trên địa bàn toàn tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường Thừa Thiên Huế xin thông báo đến tất cả các tổ chức, cá nhân để biết, phối hợp thực hiện./.

T.N.C.Nhung - VP
Các tin khác
Xem tin theo ngày