Tìm kiếm tin tức
Thông báo hủy phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Ngày cập nhật 01/08/2019

        Kết quả rà soát các phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Giấy chứng nhận) trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế từ tháng 3/2018 đến tháng 3/2019 đã bị hư hỏng 9468 phôi Giấy chứng nhận quyền.

       Để đảm bảo thực hiện quản lý phôi Giấy chứng nhận theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành các Quyết định số 91/QĐ-TNMT ngày 22/3/2018, Quyết định số 81/QĐ-TNMT ngày 29/3/2019 thành lập Hội đồng hủy số phôi Giấy chứng nhận trên.

       Sở Tài nguyên và Môi trường công khai danh sách 9468 phôi Giấy chứng nhận đã tiêu hủy để Sở tài nguyên và Môi trường các tỉnh trực thuộc Trung ương; các Sở, Ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế và các cơ quan có liên quan trên địa bàn tỉnh được biết. Nếu phát hiện có phôi Giấy chứng nhận trong số seri tiêu hủy nêu trên thì cần phối hợp ngăn chặn, thông báo ngay về Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế để phối hợp, kiểm tra, xử lý./.

Tập tin đính kèm:
N.T.N.Phương - VPĐKĐĐ + BBT
Các tin khác
Xem tin theo ngày